Lastuja on Metsäteollisuus ry:n blogi, jonka tarkoituksena on aktivoida keskustelua metsäteollisuuden merkityksestä Suomen taloudelle ja suomalaiselle hyvinvoinnille.

  • 27.8.2019

Yritysten omaehtoinen vastuullisuustyö nähtävä vaihtoehtona lainsäädännölle

Metsäteollisuus julkaisi alan ensimmäiset yhteiset vastuullisuussitoumukset vuonna 2013. Pitkäjänteistä vastuullisuustyötä oli tehty jo ennen sitä, ja sitoumuksilla ala halusi osoittaa pitävänsä tärkeänä toimintansa jatkuvaa kehittämistä myös jatkossa.

Sitoumusten toteuttamisessa saavutettiin jo ensimmäisen viiden vuoden aikana hyviä tuloksia – esimerkiksi kaatopaikkajätteiden määrä puolittui.

Viime vuonna sitoumusten tavoitteita kiristettiin ja niitä laajennettiin kattamaan uusia kokonaisuuksia, mukaan lukien työturvallisuus, hyvinvoinnin edistäminen ja henkilöstön osaamisen kehittäminen. Ympäristötavoitteet määritettiin entistä kunnianhimoisemmiksi ja sitoumuksissa on nyt esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunta aiempaa vahvemmin esillä. Tavoitteena on, että uudet sitoumukset ohjaavat alaa entistäkin vastuullisempaan suuntaan.

Päivitettyjen sitoumusten tavoitteet ovat kovia. Ala tavoittelee 90 prosentin uusiutuvan energian osuutta energiantuotannossaan vuoteen 2025 mennessä. Myös sertifioidun kuidun osuutta koskeva tavoite on 90 prosenttia. Tuotantolaitosten tuotantoon suhteutettuja ravinnepäästöjä on määrä vähentää 15 prosentilla. Prosenttiluku voi näyttää pieneltä, mutta on muistettava, että tuotantoon suhteutetut ravinnepäästöt ovat jo vähentyneet noin 60 prosenttia 90-luvun alusta. Tavoitteenamme on myös tapaturmattomat työpaikat.

Alan yhteisten hankkeiden lisäksi yrityksillä on myös omia vastuullisuushankkeita sekä kumppanuuksia sidosryhmien kanssa. Yhteisistä hankkeista voidaan mainita esimerkiksi metsäteollisuuden metsäympäristöohjelma tutkimushankkeineen, kiertotaloutta koskevat edistämishankkeet sekä työturvallisuushankkeet yhteistyössä alan ammattijärjestöjen kanssa. Metsäteollisuus on myös aktiivisesti osallistunut YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanoon Suomessa.

Sitoumuksilla haluamme myös korostaa omaehtoisen vastuullisuustyön tärkeyttä vaihtoehtona lainsäädännölle. OECD:n indikaattorin mukaan ympäristöpolitiikka on Suomessa jo nyt maailman tiukimpien joukossa. Hallitusohjelmaan on kirjattu useita selvityksiä ympäristölainsäädännön kehittämisestä tulevien vuosien aikana. On tärkeää, että vastuullisesti toimiville toimialoille ja yrityksille ei tule näistä kohtuuttomia lisärasitteita. Ennakoitava toimintaympäristö on yritysten kilpailukyvylle elintärkeä. Odotamme vastuullisia valintoja myös päättäjiltä.