Lastuja on Metsäteollisuus ry:n blogi, jonka tarkoituksena on aktivoida keskustelua metsäteollisuuden merkityksestä Suomen taloudelle ja suomalaiselle hyvinvoinnille.

  • 21.12.2016

Yllättävien uutisten vuosi 

Vuoden 2016 suuret uutiset loivat epävarmuutta, joka korostaa yritysten toimintaympäristön kehittämisen merkitystä.

Yritykset eivät vuonna 2016 voineet luottaa sen vakauteen. Poliittista epävarmuutta loivat erityisesti Yhdysvaltojen presidentinvaalit ja Britannian EU-jäsenyydestä järjestetyn kansanäänestyksen tulos, joka kyseenalaisti integraation ja Euroopan sisämarkkinoiden merkityksen.

Yhdysvaltojen tuleva presidentti Donald Trump puolestaan kampanjoi voimakkaasti vapaakauppaa vastaan. Myös ilmastopolitiikka joutui hänen hampaisiinsa. Sisäänpäin kääntymisen trendi huolestuttaa erityisesti kansainvälisiä yrityksiä, sillä Suomen kaltaiselle avoimelle taloudelle kansainvälinen kauppa ja reilu, kilpailukykyinen toimintaympäristö ovat elinehtoja.

Kaupan esteiden purkamisen hidastuminen tai suoranainen lisääntyminen iskisi ensimmäisenä meihin. Trumpin ilmastopolitiikka tarkoittaa myös sitä, ettei Euroopan unionin tule oma-aloitteisesti kiristää sääntelyä.

Tällä hetkellä EU kuitenkin toimii ilmasto- ja energiapolitiikassa hyvin aktiivisesti. Uudet päätökset eivät saa rajoittaa puun ja energian kestävää käyttöä, jota metsäteollisuuden uudet investoinnit tulevat lisäämään. Suomen edun huomioiva kokonaisuus täytyy olla päättäjien ykköstavoite.

Kansainvälisen toimintaympäristön epävarmuudet korostavat kotimaisten päätösten merkitystä. Vaikka olemme ottaneet pieniä edistysaskelia, yritysten toimintaympäristön pitkäjänteinen kehittäminen säilyy haasteena.

Kilpailukykysopimus pidentää työaikaa ja pienentää yksikkötyökustannuksia, mutta Suomi ponnistaa kilpailijamaihinsa nähden edelleen takamatkalta. Ennen kaikkea meidän täytyy uudistaa jäykkiä työehtosopimuksiamme. Tämä työn hyydytti kolme keskitettyä työmarkkinaratkaisua, mutta se jatkuu ensi syksyn työmarkkinakierroksella. Sitä tukee metsäteollisuuden hyvä sopimisen kulttuuri, josta saimme yhden esimerkin kilpailukykysopimuksen alakohtaisissa soveltamisneuvotteluissa.

Metsäteollisuus ry tarttuu toimintaympäristöhaasteeseen myös uudella, verkostomaisella toimintamallilla. Marraskuussa julkistimme sitä tukevan yhteistyösopimuksen Keskuskauppakamarin kanssa. Hyödynnämme molempien organisaatioiden osaamista vaikuttamistyössä, joka kattaa muun muassa liikenteen, verotuksen ja kauppapolitiikan. Kaikki ovat teemoja, joiden merkitys kansainvälisille yrityksille on keskeinen.

Yhteistyömme korostaa samalla metsäteollisuuden alueellista merkitystä kotimaassa. Investoimme ja tarjoamme hyviä työpaikkoja maakunnissa myös vuonna 2017. Tämä kuitenkin edellyttää esimerkiksi jatkuvaa liikenneverkosta huolehtimista. Sanontatapa pidetään pyörät pyörimässä sopii tässä suhteessa toimialaamme hyvin. Työtä koko toimintaympäristön kehittämisessä riittää vuoden 2017 aikana poikkeuksellisen paljon.