Lastuja on Metsäteollisuus ry:n blogi, jonka tarkoituksena on aktivoida keskustelua metsäteollisuuden merkityksestä Suomen taloudelle ja suomalaiselle hyvinvoinnille.

 • 15.3.2018

Vuoropuhelua ja vastuullisia valintoja

Metsäteollisuus 100 vuotta

Metsäteollisuudessa on tehty pitkäjänteistä vastuullisuustyötä, mikä näkyy myös tuloksissa. Alan ensimmäiset yhteiset ympäristö- ja vastuullisuussitoumukset laadittiin vuonna 2012. Sitoumusten tavoitteiden edistymistä tarkasteltiin sen jälkeen kahdessa väliraportissa. Edistystä tapahtui lähes kaikilla osa-alueilla.

Metsäteollisuuden uudistetut vastuullisuussitoumukset vuoteen 2025 julkistettiin maaliskuun alussa. Koko alan yhteiset omaehtoiset sitoumukset on nyt laajennettu kattamaan ympäristövastuun lisäksi aiempaa tarkemmin myös sosiaalisen ja taloudellisen vastuun alueet. Samalla sitoumusten tavoitteet on asetettu entistä korkeammalle. Sitoumukset on jaettu kuuteen teemaan, joiden kautta pyrimme vastaamaan ajankohtaisiin ja tuleviin vastuullisuushaasteisiin.

Vastuullisuus kuvaa toimintaa suhteessa muihin: miten metsäteollisuus huolehtii työntekijöistään ja kuuntelee sidosryhmiä, miten vaikuttaa ympäristöön ja miten toimii suhteessa tuleviin sukupolviin. Siksi vuoropuhelu on tärkeä osa vastuullisuustyötä. Pyysimme tällä kertaa sidosryhmiemme edustajia kertomaan ajatuksiaan metsäteollisuuden vastuullisuudesta ja siitä syntyi julkaisu Vastuullisia valintoja.

Metsäteollisuus ry täyttää tänä vuonna 100 vuotta, mutta suomalaisen metsäteollisuuden historia ulottuu huomattavasti pidemmälle. Metsä antaa meille ihmisille hyvinvointia monin eri tavoin. Metsäteollisuuden tavoite on tehdä jatkossakin viisaita, vastuullisia valintoja.

Kommentit

4 kommenttia “Vuoropuhelua ja vastuullisia valintoja”

 1. Eino Turjake

  Tähän kommentoisin vain, että mielestäni ja silmieni mielestä puupellot eivät kovin vastuullisilta näytä!

 2. veikko hintsanen

  Liikenne on yksi suurimpia päästöjen tuottajia . Miksi sen kehittämistavoitteista ja tuloksista mm EU liikennestrategian rakennemuutosten mukaisesti ei ole otettu mukaan vastuullisia valintoja brosyyriin.

  https://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/2011_white_paper_en

 3. Eino Turjake

  Hintsanen on kyllä oikeassa siinä, että puunkorjuun ja käytön aiheuttama liikenne, erityisesti energialiikenne aiheuttaa kovia päästöjä joita kukaan ei rehellisesti tohdi edes julkistaa.

  Esimerkiksi hiilen “korjuu” ja laivoilla tapahtuva bulkkikuljetus aiheuttaa merkittävästi vähemmän päästöjä kuin metsä tai biomassan vastaava energiayksikkö. Piipustakin taitaa lopulta tulla hiilellävähemmän päästöjä kuin puu-turve seoksella.

  Ongelman syykin on aivan selvä: Poiketen kaikista muista Euroopan vesistömaista meilla on tietoisesti ohjattu suurliikenne rattaille eikä kanavoitu vesi infraa niin, että se voitaisiin merkittävästi pienemmin päästöin hoitaa vesiliikenteenä suurelta osin.

 4. Anneli Immonen

  Kun puut ja hakkeet ajetaan ettäänperiltä Venäjältä niin maailma pelastuu. Vähemmän syntyy metsätuloa kaupunkien hyväksi. Maaseudulla kuljetaan yhä huonommilla teillä. Maaseudulla työtä tekevät ,ne kun eivät ole missään arvossa vaikkka he tämän yhteiskunnan suurelta osalta rahoittaa.

Jätä kommentti