Lastuja on Metsäteollisuus ry:n blogi, jonka tarkoituksena on aktivoida keskustelua metsäteollisuuden merkityksestä Suomen taloudelle ja suomalaiselle hyvinvoinnille.

Työmarkkinoilta kilpailukykyä

Kuva: UPM

Työmarkkinoiden tehokas ja häiriötön toiminta on edellytys metsäteollisuuden kasvulle ja tuotannon kehittämiselle Suomessa. Siksi yritysten kustannuskilpailukykyä ja työn tuottavuutta on parannettava. Lisäksi työmarkkinoilla on tehtävä liittokohtaisia ja paikallisia ratkaisuja keskitettyjen sijaan. Hallituksen on uudistettava määrätietoisesti työ- ja sosiaalilainsäädäntöä kilpailukyvyn parantamiseksi ja työn tarjonnan lisäämiseksi.

Työrauha on turvattava koko toimitusketjussa, jotta asiakkaat saavat tuotteensa sovitussa toimitusajassa. Täsmälliset toimitukset ovat kilpailuetu, josta meidän suomalaisten on pidettävä kiinni.

Käytännön keinot

  • Alemmat yksikkötyökustannukset
  • Äärimaltilliset palkkaratkaisut
  • Työehtojen uudistaminen
  • Taattu työrauha koko toimitusketjussa
  • Paikallinen sopiminen ja joustavat työaikaratkaisut

Metsäteollisuus työllistää Suomessa suoraan 42 000 ammattilaista ja tuotantoketjussa työskentelee 160 000 henkilöä

Mitä sinun pitää tietää metsäteollisuudesta

 

Menestyksen edellytykset

Menestyksen edellytykset
 

Puumarkkinoille vauhtia

Puumarkkinoille vauhtia
 

Väylät ja kuljetukset tehokkaiksi

Väylät ja kuljetukset tehokkaiksi
 

Ympäristö- ja vastuullisuusasioiden kärkeä

Ympäristö- ja vastuullisuusasioiden kärkeä
 

Energia- ja ilmastopolitiikasta ennakoitavaa

Energia- ja ilmastopolitiikasta ennakoitavaa
 

Työmarkkinoilta kilpailukykyä

Työmarkkinoilta kilpailukykyä
 

Koulutuksesta kasvua

Koulutuksesta kasvua
 

Innovaatioissa ja tutkimuksessa tulevaisuus

Innovaatioissa ja tutkimuksessa tulevaisuus