Lastuja on Metsäteollisuus ry:n blogi, jonka tarkoituksena on aktivoida keskustelua metsäteollisuuden merkityksestä Suomen taloudelle ja suomalaiselle hyvinvoinnille.

Puumarkkinoille vauhtia

Biotalouden ja metsäteollisuuden koko tuotantoketjun menestyksen edellytyksenä ovat tehokkaasti toimivat puumarkkinat. Metsäteollisuuden investoinnit haastavat puumarkkinat, joiden toimintaa parannetaan vahvistamalla puun tarjontaa sekä aktivoimalla passiivista metsänomistusta. Puuta on oltava kilpailukykyisesti saatavilla, ja sen pitää liikkua metsästä tuotantoon tasaisesti ja kustannustehokkaasti. Tuontipuu täydentää kotimaisen puun käyttöä.

Käytännön keinot

  • Metsien hoitoa ja puukauppaa on aktivoitava verotuksen keinoin
  • Metsätilojen sukupolvenvaihdoksen on oltava kytkettynä puun myyntiin
  • Kuolinpesäomistuksen purkaminen on käynnistettävä
  • Metsätilojen koko on käännettävä kasvuun ja pirstoutuminen pysäytettävä
  • Metsävaratieto on otettava tehokkaammin käyttöön
  • Suomi edistämään aktiivisesti metsien talouskäyttöä EU:ssa

Keskiverto metsänomistaja nyt

Teollisuuden puun käyttö nyt 65 milj. kuutiota* ja tuleva tarve noin 75 milj. kuutiota vuodessa

* Kotimaisen puun osuus on 55 milj. m³ ja tuontipuun osuus 10 milj. m³

Teollisuuden puunkäyttö

Metsäteollisuus investoi lähivuosina noin 1,7 miljardin euron arvosta Suomeen. Investoinnit lisäävät vuosittain puun tarvetta 10 miljoonalla kuutiometrillä ja tuovat tuhansia työpaikkoja. Investoinnit laittavat puun tarjonnan ja kotimaiset puumarkkinat koetukselle – raaka-ainetta tarvitaan huomattavasti nykyistä enemmän. Hallitusohjelman Puu liikkeelle -kärkihankkeen toimenpiteet on valmisteltava kokonaisuutena niin, että puun tarjonta lisääntyy ja metsänomistuksen rakenne paranee. Tarvitaan aiottua järeämpiä keinoja, jotta saavutetaan hallituksen tavoite kasvattaa puun käyttöä 15 miljoonalla kuutiometrillä.

Metsätilojen sukupolvenvaihdoksen huojennus tulee kytkeä puun myyntiin. Lisäksi on tärkeää käynnistää kuolinpesäomistuksen purkaminen. Metsävaratietojen saatavuutta ja laatua tulee parantaa. Sen avulla voidaan merkittävästi kehittää muun muassa metsäpalvelumarkkinoita.

Mitä sinun pitää tietää metsäteollisuudesta

 

Menestyksen edellytykset

Menestyksen edellytykset
 

Puumarkkinoille vauhtia

Puumarkkinoille vauhtia
 

Väylät ja kuljetukset tehokkaiksi

Väylät ja kuljetukset tehokkaiksi
 

Ympäristö- ja vastuullisuusasioiden kärkeä

Ympäristö- ja vastuullisuusasioiden kärkeä
 

Energia- ja ilmastopolitiikasta ennakoitavaa

Energia- ja ilmastopolitiikasta ennakoitavaa
 

Työmarkkinoilta kilpailukykyä

Työmarkkinoilta kilpailukykyä
 

Koulutuksesta kasvua

Koulutuksesta kasvua
 

Innovaatioissa ja tutkimuksessa tulevaisuus

Innovaatioissa ja tutkimuksessa tulevaisuus