Lastuja on Metsäteollisuus ry:n blogi, jonka tarkoituksena on aktivoida keskustelua metsäteollisuuden merkityksestä Suomen taloudelle ja suomalaiselle hyvinvoinnille.

Koulutuksesta kasvua

Kuva: Stora Enso

Biotalous tarjoaa monipuolisia töitä eri alojen osaajille. Noin neljännes metsäteollisuuden ammattilaisista jää eläkkeelle lähivuosina, ja uudet investoinnit kasvattavat osaajien tarvetta. Koulutuspaikkojen riittävyys ja alalle hakeutuminen on varmistettava, jotta metsäteollisuuteen saadaan tarpeeksi osaavaa työvoimaa.

Biotalouden uudistuminen laajentaa ammattilaisten tarvetta materiaalitekniikasta kemiaan ja bioteknologiaan.

Käytännön keinot

  • Työelämäosaamista lisättävä toisen asteen tutkinnoissa sekä koulutuksen ja työelämän välistä yhteistyötä kasvatettava kaikilla koulutusasteilla
  • Toisen asteen koulutuksen rahoitusmallissa painotettava tuloksellisuutta huomattavasti
  • Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista lisättävä kaikilla koulutusasteilla
  • Ammattitaitoisten metsäkoneen- ja puutavara-autonkuljettajien saatavuus varmistettava
  • Yliopistojen erikoistumista sekä opetuksen ja tutkimuksen laatua vahvistettava

Mitä sinun pitää tietää metsäteollisuudesta

 

Menestyksen edellytykset

Menestyksen edellytykset
 

Puumarkkinoille vauhtia

Puumarkkinoille vauhtia
 

Väylät ja kuljetukset tehokkaiksi

Väylät ja kuljetukset tehokkaiksi
 

Ympäristö- ja vastuullisuusasioiden kärkeä

Ympäristö- ja vastuullisuusasioiden kärkeä
 

Energia- ja ilmastopolitiikasta ennakoitavaa

Energia- ja ilmastopolitiikasta ennakoitavaa
 

Työmarkkinoilta kilpailukykyä

Työmarkkinoilta kilpailukykyä
 

Koulutuksesta kasvua

Koulutuksesta kasvua
 

Innovaatioissa ja tutkimuksessa tulevaisuus

Innovaatioissa ja tutkimuksessa tulevaisuus