Lastuja on Metsäteollisuus ry:n blogi, jonka tarkoituksena on aktivoida keskustelua metsäteollisuuden merkityksestä Suomen taloudelle ja suomalaiselle hyvinvoinnille.

Energia- ja ilmastopolitiikasta ennakoitavaa

Metsäteollisuus on merkittävä energian tuottaja ja käyttäjä. Toimiva energia- ja ilmastopolitiikka edistää Suomen hyvinvointia ja metsäteollisuuden kasvua. Metsänieluihin, puun hiilineutraalisuuteen ja kestävyyteen liittyvien päätösten on edistettävä puun lisääntyvää käyttöä ja biotaloutta.

Kansallisen energia- ja ilmastopolitiikan kärkenä on oltava energian kilpailukykyinen hinta ja toimitusvarmuus sekä monipuolisen energiapaletin säilyttäminen.

EU:n energiaunionin yhtenä tärkeimmistä tavoitteista tulee olla eurooppalaisen teollisuuden kilpailukyvyn parantaminen. Ilmastotavoitteiden on oltava maailmanlaajuisesti tasapuolisia kaikille.

Metsäteollisuus tuottaa 2/3 uusiutuvasta energiasta Suomessa

Metsäteollisuuden osuus uusiutuvasta energiasta Suomessa

Käytännön keinot

  • Teollisuudelle on kompensoitava päästökaupan aiheuttamat epäsuorat kustannukset täysimääräisesti
  • Energia-ilmastostrategia (2016) ja uusiutuvan energian tuet (2017) on valmisteltava siten, etteivät ne heikennä puunjalostuksen kilpailukykyä
  • Energiaverotus tulee laskea EU:n sallimalle minimitasolle

Mitä sinun pitää tietää metsäteollisuudesta

 

Menestyksen edellytykset

Menestyksen edellytykset
 

Puumarkkinoille vauhtia

Puumarkkinoille vauhtia
 

Väylät ja kuljetukset tehokkaiksi

Väylät ja kuljetukset tehokkaiksi
 

Ympäristö- ja vastuullisuusasioiden kärkeä

Ympäristö- ja vastuullisuusasioiden kärkeä
 

Energia- ja ilmastopolitiikasta ennakoitavaa

Energia- ja ilmastopolitiikasta ennakoitavaa
 

Työmarkkinoilta kilpailukykyä

Työmarkkinoilta kilpailukykyä
 

Koulutuksesta kasvua

Koulutuksesta kasvua
 

Innovaatioissa ja tutkimuksessa tulevaisuus

Innovaatioissa ja tutkimuksessa tulevaisuus