Lastuja on Metsäteollisuus ry:n blogi, jonka tarkoituksena on aktivoida keskustelua metsäteollisuuden merkityksestä Suomen taloudelle ja suomalaiselle hyvinvoinnille.

 • 27.4.2012

Parempi investointiympäristö metsäisiä markkinoita kehittämällä

Kommentit

Yksi kommentti “Parempi investointiympäristö metsäisiä markkinoita kehittämällä”

 1. Veikko Hintsanen

  Kirjoitat:

  “Tasapuolinen markkina-asema tulee aikaansaada keskenään kilpaileville toimijoille sekä puukaupassa että metsäpalveluissa niin, että kaikilla toimijoilla on samanlaiset oikeudet ja mahdollisuudet.”

  Metsäteollisuuden lobbauksesta ja painostuksesta on jälleen tehty liikennepoliittisessa selonteossa ehdotukset noin 3 miljardin euron valtion investointi varauksiksi rautatie infran parantamiseksi.

  Kokonaisuutena rautateitä käyttäessä investoinnit rautatie km infraan ovat noin 3 kertaa suuremmat mitä saman välimatkan vesiliikenteeseen.

  Edelleen vuosittaiset huoltokustannukset ovat noin 10 kertaiset rautateillä verrattuna vesiliikenteeseen.

  EU taas edellyttää että kehitettäisiin myös sisävesiliikennettä korvaamaan kuorma auto liikennettä niin että sitä tulisi olla pienennettynä kaikkiaan 50% vuoden 2011 tasosta vuoteen 2050 mennessä.

  Mikä pidättää metsäteollisuutta kehittämästä suomalaista vesitie logistiikkaa ?

  Onko se todellakin tietämättömyys vesiliikenteen eduista vai metsäteolisuudden hankinnan kartelliaikana rakennetun infran hyödyntäminen hankinnassa mahdollisimman pitkään.

  VAi onko tämä pitkittäminen sitä että ennätetään saada valtion tuet metsäraaka aineesta valmistettavan poltto aine tehtaitten tekemisiin ja sitten vasta aloitetaan vesiteitten kehittäminen

  Joka tapauksessa metsäteollisuus on ollut se pääasiallinen vaikuttaja joka on saanut valtion harjoittamaan eu:n ajamaa kestävän kehityksen vastaisen logistiikan kehittämistä maassamme jo kymmenien vuosien ajan.

  Tuloksena se että kuljetuspalvelujen kehittäminen metsäteollisuuden ja energiateollisuuden tarpeisiin ei ole voinut tapahtua tasapuolisesti eikä kansakunnan edun mukaisesti.

Jätä kommentti