Lastuja on Metsäteollisuus ry:n blogi, jonka tarkoituksena on aktivoida keskustelua metsäteollisuuden merkityksestä Suomen taloudelle ja suomalaiselle hyvinvoinnille.

  • 22.8.2019

Osaajien saatavuus on positiivinen haaste

Metsäteollisuudessa arvostetaan koulutukseen ja osaamiseen panostamista. Osaava työvoima on keskeinen yritysten kasvun ja menestyksen edellytys. Hallitus panostaa koulutukseen ja osaamisen kuluvalla hallituskaudella n. 300 miljoonaa euroa pysyviä menolisäyksiä ja n. 730 miljoonaa euroa kertaluonteisia investointeja, mutta miltä hallitusohjelmaa koulutuksen ja osaamisen vinkkelistä näyttää?

Hallitusohjelmassa luvataan laatia ensi vuoden loppuun mennessä osaamisen ja oppimisin tiekartta vuodelle 2030. Hienoa, sillä koulutuspolitiikan tulisi olla nykyistä pitkäjänteisempää ja huomioida eri koulutusasteet sekä työelämän tarpeet joustavammin.

O niin kuin osaaminen, K niin kuin kehittäminen

Pidämme hyvänä, että hallitus tunnistaa muuttuvan työelämän osaamisen vaatimukset, ja että ohjelmaan on kirjattu muutoksien edellyttävän koulutuksen järjestäjiltä nykyistä suurempaa ketteryyttä, mutta kannamme yhä huolta matemaattisen osaamisen laskusta. Perusosaamisen tasoa on tarkoitus nostaa muun muassa panostuksilla varhaiskasvatukseen ja peruskouluun. Toivottavasti tämä tarkoittaa panostuksia myös matemaattiseen osaamiseen. Se on yhtä tärkeä perustaito kuin lukeminen ja kirjoittaminenkin ja olisimme ilolla ottaneet vastaan linjauksen tehdä matematiikasta pakollinen ylioppilaskirjoituksissa kirjoitettava aine. Keskustelua on tärkeä jatkaa aiheesta.

Myös oppivelvollisuus pitenee 18 ikävuoteen kattaen toisen asteen opiskelun. Jokaisen tulee siis jatkossa suorittaa vähintään toisen asteen tutkinto. Nähtäväksi jääkin, auttaako tämä toimi osaamistason aitoon nousuun, jota sillä havitellaan.

Lääkkeenä laatu, läsnäolo ja liiketoimintaosaaminen

Hallitus nostaa ammatillisen koulutuksen rahoitusta taatakseen sen laatua. Erityisesti opinto-ohjaukseen, opettajien määrään ja läsnäolotunteihin resursoidaan. Tämä on ollut myös Metsäteollisuus ry:n toive. Hallitus on linjannut oppisopimuksen kehittämisestä edelleen ja se tulisi jatkossa kattamaan myös ammatilliset näyttötutkinnot.

Metsäteollisuuden yritykset ovat kokeneet oppisopimuksen keskeiseksi osaavan työvoiman saamisen tavaksi. Peukku sille, että oppisopimusta edelleen kehitetään!

Hallitus aikoo lisätä muunto-, täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia osaavan työvoiman varmistamiseksi. Tämä on hyvä asia nopeasti muuttuvassa maailmassamme. Eri koulutusasteille on tarkoitus lisätä yrittäjämyönteisyyttä, vahvistaa työelämätaitoja ja lisätä liiketoimintaosaamista. Hienoa!

Metsäteollisuudesta eläköityy seuraavan kymmenen vuoden aikana neljännes osaajista. Samalla teollisuus innovoi ja uudistuu. Pidämme merkittävänä, että hallitus nostaa korkeakoulujen rahoitusta ja kertoo lisäävänsä aloituspaikkoja erityisesti sellaisille aloille, joilla ennakoidaan olevan osaajapulaa lähitulevaisuudessa. Ennakointi on aina haastavaa, mutta elinkeinoelämä auttaa tässä mielellään.

Pienistä puroista…

Hallitus on linjannut, että jatkuvan oppimisen uudistus toteutetaan kolmikantaisena yhteistyönä yhdessä koulutuksenjärjestäjien kanssa. Tämä on tärkeä asia! On kuitenkin hyvä muistaa, että yrityksissä tehdään jo nyt kattavaa ja monipuolista osaamisen kehittämistä. Hallitusohjelmaan kirjataan myös toimia edistää työelämälähtöisiä, monimuotoisia jatkuvan oppimisen koulutuskokonaisuuksia. Toivomme, että tällainen modulaarisuus toteutuu aidosti, sillä kuten olemme sanoneet, aina ei tarvita kokonaista tutkintoa osaamisen kehittämiseksi, vaan joskus täsmäkoulutuskin riittää.

Huipulla tuulee

Työperusteista maahanmuuttoa pyritään lisäämään osaavan työvoiman saamisen parantamiseksi ja hallitus aikookin lisätä toimia kansainvälisten huippuosaajien saamiseksi Suomeen. Toivottavasti tämä onnistuu, sillä meillä on koko ajan yhä vähemmän työikäisiä osaajia, eikä meno korjaannu tulevaisuudessa ilman ulkomaisia alan ammattilaisia.

Yhdessä toimimalla saadaan hyvää aikaan!

Voimme sanoa, että osaamispanostukset ovat tervetulleita ja suunta oikea. Haluamme jatkossakin olla mukana kehittämässä osaavaa Suomea ja lisätä näin hyvinvointia ja jatkuvuutta koko yhteiskunnallemme.