Lastuja on Metsäteollisuus ry:n blogi, jonka tarkoituksena on aktivoida keskustelua metsäteollisuuden merkityksestä Suomen taloudelle ja suomalaiselle hyvinvoinnille.

  • 30.10.2019

Opojen matkassa metsäbiotalouteen tutustumassa

Talvella 2019 Keski-Suomen opinto-ohjaajat ry:n hallitus pohti, että olisi mielenkiintoista tarjota jäsenistölle tutustumismahdollisuus maakunnan uuteen ja uljaaseen, merkittävään toimijaan, joka herätti niin suunnittelu- kuin valmistumisvaiheessaan koko valtakunnan huomiota. Niinpä syyskuisena perjantaina kolmisenkymmentä peruskoulun, ammatillisen koulutuksen ja lukion opinto-ohjaajaa lähti vierailemaan Äänekosken Metsä Groupin biotuotetehtaalle. Vierailun yhteyteen liitimme myös tutustumisen Saarijärvelle, Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituuttiin. Haimme bussikyytiä varten matka-avustusta Metsäteollisuus ry:ltä.

Äänekoskella tutustuimme biotuotehtaan vierailukeskus Pro Nemukseen. Ensimmäiseksi henkilöstojohtaja Lasse Brandt kertoi meille metsäalan merkityksestä Suomen taloudelle, Metsä Groupista yrityksenä, yrityksen vastuullisuudesta ja puun kestävästä hoidosta, biotuotetehtaasta ja innovaatioyhtiö Metsä Springistä, jonka tavoitteena on kehittää esimerkiksi puupohjaista tekstiilikuitua. Saimme myös kuulla opinto-ohjaajan työn näkökulmasta mielenkiintoisia asioita metsäalan urapoluista ja nykyaikaisista työskentelymahdollisuuksista, eläköitymisen myötä tapahtuvasta työvoiman tarpeen kasvusta sekä alan osaamistarpeista. Esityksen jälkeen pääsimme tutustumaan itse Pro Nemukseen, joka tarjosi elämyksellistä tietoa yrityksen historiasta, tehtaista, toiminnasta ja tuotteista. Pääsimme muun muassa vierailemaan Metsä Groupin eri tehtailla VR-lasien avulla, testaamaan Ponssen metsäkonesimulaattoria ja käymään virtuaalisessa metsässä.

Pro Nemuksen tutustumisen jälkeen teimme vielä noin puolen tunnin opastetun bussikierroksen tehdasalueelle. Aamupäivän tehdasvierailun jälkeen suuntasimme Saarijärvelle, Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituuttiin kuulemaan sekä Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston metsä- ja maatalousalan opinnoista, JAMK:n agrologi-opinnoista ja biotalouden Bloom-hankkeesta. Pääsimme myös tutustumaan ForesToriin, kattilantestauslaboratorioon ja hyönteistalouteen.

Vierailupäivä oli kaiken kaikkiaan erittäin mielenkiintoinen ja avartava. Metsäteollisuus on monipuolinen ja kansainvälinen ala, jossa kotimaisuus, ekologisuus, kestävä kehitys, tuotekehitys ja innovointi ovat merkittäviä arvoja. Äänekosken tehdasalueella suuren vaikutuksen teki se, kuinka eri tuotantolaitokset olivat integroitu samalle alueelle. Se mahdollisti synergiaedun ja energiatehokkaat ratkaisut. Samalla tehdasalueella esimerkiksi toinen yritys hyödynsi Metsä Groupin tuotantoprosessista syntyvää jätettä oman tuotteensa raaka-aineena. Saarijärvellä taas ihastutti ammattikorkeakoulun ja ammatillisen oppilaitoksen tiivis yhteistyö, mikä vaikutti koko Suomen mittakaavassa varsin ainutlaatuiselta.

Opinto-ohjaajien tietotaito on merkittävässä roolissa, kun metsä- ja biotuotealasta kerrotaan nuorille. Siksi oli erittäin tärkeää, että opinto-ohjaajat pääsivät itse tutustumaan aloihin käytännössä. Vierailupäivän jälkeen voimme kertoa nuorille muun muassa alojen monista mahdollisuuksista eri tuotantoketjuissa sekä urapoluista että opinnoista eri koulutusasteilla. Osaamisen tarvetta on tuotannon lisäksi esimerkiksi kunnossapidossa, logistiikassa, myynnissä, hankinnassa, talouspalveluissa, tieto- ja henkilöstöhallinnossa sekä tutkimuksessa ja kehityksessä. Teknologialla ja robotisaatiolla on merkittävä rooli, mutta myös ns. käden taitoja ja perusosaamista tarvitaan edelleen. Samoin korkeakoulutettuja asiantuntijoita. Nuorten olisi hyvä päästä konkreettisesti tutustumaan aloihin niin yritys- kuin oppilaitosvierailuiden kautta. Peruskoulussa voisi olla vaikkapa opetuskokonaisuus, jossa yhdistyisi biologian ja opinto-ohjauksen sisällöt kuten metsä ja metsäalan uramahdollisuudet.

Opinto-ohjaajien ja oppilaitosten henkilökunnan on tärkeä ohjata nuoria työelämän perustaidoissa kuten yhteistyö-, vuorovaikutus- ja projektitaidoissa sekä kannustaa kielten oppimiseen. Se, miten metsäteollisuus ja biotalous onnistuvat tulevaisuudessa houkuttelemaan nuoria opiskelijoita ja työntekijöitä, jää nähtäväksi. Mielenkiintoisten työtehtävien puutteesta sen ei ainakaan pitäisi jäädä kiinni!

Jenni Pelkonen ja tutustumispäivään osallistuneet opinto-ohjaajat
Keski-Suomen opinto-ohjaajat ry