Lastuja on Metsäteollisuus ry:n blogi, jonka tarkoituksena on aktivoida keskustelua metsäteollisuuden merkityksestä Suomen taloudelle ja suomalaiselle hyvinvoinnille.

  • 9.6.2020

Monipuolinen metsänhoito tuottaa parhaan ilmastohyödyn

Metsien hiilinielut kompensoivat tällä hetkellä merkittävän osan Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Hiilensidontakyvyn ylläpitäminen edellyttää, että metsien kasvusta ja elinvoimaisuudesta pidetään huolta. Hyvällä ja monipuolisella metsänhoidolla varmistetaan metsien hyvä kasvu ja hiilivaraston vahvistuminen myös tulevaisuudessa.

Usein mielikuvissa suomalainen metsänhoito on kuitenkin syntipukki. Julkisessa keskustelussa vaaditaan muutoksia metsänhoitoon ilmastonmuutoksen hillinnän nimissä, vaikka isossa kuvassa suuria muutoksia ei tarvita. Pohjoisen havumetsävyöhykkeen aluetta tarkasteltaessa vain Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Islannissa metsät ovat hiilinieluja. Muualla boreaalisen havumetsävyöhykkeen metsät ovat päästölähteitä, lähinnä metsätuhojen seurauksena.

Keskustelussa on tuotu esiin jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen paremmuus ilmaston näkökulmasta tasaikäiseen metsänkasvatukseen verrattuna. Väitteelle löytyy tutkimuspohjaa tietyn tyyppisillä turvemailla. Kivennäismailla, joita on valtaosa Suomen metsistä, tasaikäinen metsätalous tuottaa useimmiten suurimmat ilmastohyödyt puuston nopeamman kasvun ansiosta.

Jatkuvapeitteistä ja tasaikäistä metsänkasvatusta ei ole kuitenkaan syytä asettaa vastakkain. Tapion metsänhoidon suositukset tunnistavat metsien käsittelyyn kymmeniä eri vaihtoehtoja, jotka ovat kaikki taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestäviä. Metsänkasvatustavan valinnan lähtökohtana tulisi olla metsänomistajan tavoitteet sekä kohdekohtainen tarkastelu. Metsänomistajille pitää olla saatavilla tietoa valintojensa tueksi. Esimerkiksi kasvupaikka ja olemassa oleva puusto vaikuttavat siihen, miten metsää on järkevää hoitaa.

Huoli ilmastonmuutoksesta puhuttelee. Mielikuvien perusteella ei tulisi kuitenkaan tehdä perustelemattomia päätöksiä. Jatkuvapeitteisestä metsänkasvatuksesta tarvitaan lisää tutkimusta, mutta se ei ole sapluunaratkaisu ilmastokestävään metsien hoitoon.

Tulee muistaa, että ilmastonmuutoksen keskeisin syy on fossiilisten polttoaineiden käyttö. Vaikka metsien kyky sitoa hiiltä on osa ratkaisua ilmastonmuutoksen torjuntaan, tulisi fossiilisten päästöjen vähentäminen olla ensisijaista.

Kirjoitus on julkaistu Aamulehdessä 8.6.2020