Lastuja on Metsäteollisuus ry:n blogi, jonka tarkoituksena on aktivoida keskustelua metsäteollisuuden merkityksestä Suomen taloudelle ja suomalaiselle hyvinvoinnille.

  • 25.7.2019

Miten saada nuoret kiinnostumaan metsäalasta?

Moni nuori voi mieltää metsäteollisuuden helposti ”uhaksi” ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Mutta näin ei ole: ala tarjoaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun.

 

Nuorelta nuorille

Olen itse nyt 16-vuotiaana toista vuotta kesätöissä metsäalalla ja kokemukset alasta ovat olleet erittäin positiivisia. Olen päässyt tavallisten toimistotöiden ohessa osallistumaan upeille vierailuille metsäteollisuuden tuotantolaitoksiin sekä muihin kohteisiin ja tätä kautta tutustumaan alaan lähemmin. Koen myös oman työpanokseni alalla – vaikkakin pienenä – mutta silti hyvin tärkeänä.

Vaikka metsäteollisuus mielletään etenkin nuorten keskuudessa helposti ”uhaksi” ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa, ei asia näin mielestäni todellakaan ole. Ala tarjoaa hyviä mahdollisuuksia ja ratkaisuja ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa, mistä hyvänä esimerkkinä muovia korvaavat puupohjaiset tuotteet, kuten esimerkiksi sellofaani.

Runsaasti töitä erilaisille osaajille

Metsäteollisuus työllistää Suomessa nykyisin suoraan jopa 42 000 henkilöä ja työllisyysnäkymät alalla ovat myös tulevaisuudessa hyvät. Tällä hetkellä alalle kaivataan osaavaa työvoimaa etenkin sähkö- ja automaatioasentajia sekä kunnossapidon työntekijöitä, mutta myös moniin muihin tehtäviin aina tukkirekkakuskeista tuotekehittäjiin ja johtotehtävissä toimiviin henkilöihin.

Alan palkat ovat myös kilpailukykyisiä ja palkkoja maksetaankin vuosittain yhteensä noin 1,8 miljardia euroa. Myös työilmapiirin on yleisesti hyvä ja työturvallisuudesta pidetään huolta.

Metsäalalla on tarjolla runsaasti erilaisia työtehtäviä. Alan työtehtävien moninaisuus tuli itsellenikin osittain yllätyksenä, ja varsinkin se kuinka erilaisella koulutuksella ja urapolulla alalle päädytään. Suosittelen alaa lämpimästi kaikille nuorille!

 

Nuorelta alan toimijoille

Kesätyöjaksoni aikana olen usein kuullut puhuttavan tulevaisuuden työntekijöiden tarpeesta. Nuoria pitäisikin saada houkuteltua metsäalalle lisäämällä alan vetovoimaisuutta.

Pohdin näkemyksiäni nuorten metsäalalle hakeutumista hankaloittavista tekijöistä. Yksi keskeinen haaste mielestäni liittyy nuorten epätietoisuuteen metsäalan tämän hetkisestä tilanteesta ja tulevaisuudennäkymistä sekä etenkin tarjolla olevista moninaisista työtehtävistä.

Tämän asian suhteen avainasemassa on hyvä viestintä, mitä muun muassa Metsäteollisuus ry ja Suomen Metsäyhdistys tekevät.  Lisäksi eri asteiden oppilaitosten opot vievät nuorille viestiä eri aloista ja niiden tarjoamista työpaikoista. Opoille pitäisikin kertoa enemmän alasta, jotta he voisivat viedä monipuolisempaa kuvaa metsäalasta eteenpäin opiskelu- ja työuraansa miettiville nuorille.

Toisena haasteena metsäalalle hakeutumisessa pidän harjoitteluihin ja kesätöihin pääsemistä alan töihin etenkin hyvin nuorten osalta. Tilastojen mukaan metsäteollisuus ottaa esimerkiksi kesällä 2019 kesätöihin yhteensä noin 5 000 työntekijää. Hienoa! Kuitenkin monesti alan kesätyötehtäviin vaaditaan täysi-ikäisyyttä ja useimmiten myös jonkin tasoista alan koulutusta.

Jotta yhä useampi pääsisi kurkistamaan alaan, haastaisin yritykset pohtimaan nykyistä moninaisempia tapoja tarjota nuorille ja kokemattomillekin väyliä nähdä metsäalaa jo nuorena. Positiivisen työkokemuksen kautta saataisiin heidät mahdollisesti kiinnostumaan metsäalasta jo varhain ja tätä kautta hakeutumaan myös alan koulutukseen, kun sen aika koittaa.

Minusta metsäala on hieno ala, ja sillä on hyvät tulevaisuuden näkymät! Tämä viesti vain pitäisi saada tavoittamaan nuoret nykyistä laajemmin!