Lastuja on Metsäteollisuus ry:n blogi, jonka tarkoituksena on aktivoida keskustelua metsäteollisuuden merkityksestä Suomen taloudelle ja suomalaiselle hyvinvoinnille.

 • 20.3.2017

Metsien suojelu ja puukauppa on mahdollista yhdistää

Kommentit

6 kommenttia “Metsien suojelu ja puukauppa on mahdollista yhdistää”

 1. Mariaana

  Tässä kaikessa metsän”hoito”-ja puunjalostussuunnittelussa Onko luontoa ja ilmastovaikutuksia huomioitu?Tehdäänkö kerralla suuria alueita tyhjäksi.
  Kertokaa meille mitä luonnolle tapahtuu.Meidän pohjoista luontoa ei tule tuhota
  Yritysjohdon tavoin,tämä on jokaisen valtionvirkaa hoitavan ymmärrettävä.
  Valtio ei ole kioski jossa mitä enemmän saadaan myytyä, on voittoa viivan alla.
  Ei kioskissakaan seiniä ja kattoa myydä,saatikka lattiaa jalkojen alta.
  Edelleen on harkittava kuinka paljon ja miten tuo kaato tehdään,mikä on jälki ja haitat?
  Tuleeko ne vähät karhuparat pihoille ja uutisoidaan viattomat eläimet pedoiksi
  Joita sankarilliset viisi miestä ovat aseineen saaneet sitten pahana uhkana kaadettua,
  On häpeän paikka.

 2. Piri Reis

  Olen Mariaanan havaitseman yleisanalyysin kannalla.

  Asia on kaiken kaikkiaan niin moniosainen ja ilmeinen, että sitä on äärettömän vaikea käsitellä kerralla analyyttisesti kokonaisuutena. Siksi on turvauduttava ns. rautalankaan eli käsittelemään yleisessä ymmärryksessä olevia ilmiselvyyksiä joita on pakko usko myös metsäteollisuuden ”asiantuntijoiden” lopulta tajuavan.

  Siis:
  Metsää riittää perinteelliselle metsäteollisuudellemme ja sen moniportaiseen jalostukseen ilman että on pakko käydä kuin Eldankajärvellä missä laulu kertoi että ei ole hevoselle heiniä ja syö se tallin seiniä…!
  Metsää riittää etenkin siivouspuun osalta ns. kotitalousklapiksi ja hakkeeksi lämmittämään yksityistalouksia. Näin tietenkin vain jos metsiä oikein hoidetaan ja niin ei silmieni mukaan ole vuosikymmeniin tehty. Siis koko metsänhoitoajatus on uusittava ja korjuukiertoa pidennettävä varsinkin mitä pohjoisempaan mennään.
  Myös koko metsänomistuksen ja hallinnan struktuuria pitäisi pikavauhtia muuttaa niin, että metsänomistus pudotetaan koko maassa alle 10000 metsätilaan, mikä mahdollistaa metsien oikean hoidon ja korjuun suorittamisen

  Mitä missään tapauksessa luonto ja metsät eivät kestä on:
  Metsän käyttö suoraan teolliseen energiantuotantoon kaikissa sen mahdollisissa muodoissa joita tällä näkymällä ovat hake, pelletti, ainespuu, liika siivouspuu ja eri tavoin nesteytetty puu.
  Ainoa puu mikä sen kotitalousosan lisäksi voidaan muuttaa energiaksi on itse metsäteollisuuden yhteydessä tapahtuva energiaksi muutto oman hylkypuun osalta. Mahdollinen kemiallinen sivuvirta polttoaineeksi muutettuna on myös energiarajoissa.

  Metsäämme on huolellisesti suojeltava ”rahanahneilta mistään piittaamattomista pyromaaneista”.
  Jos tähän kykenemme meillä on metsässä pysyvä talo seinineen ja lattioineen. Talo mikä lisäksi tarjoaa elämän metsän muullekin asiakaskunnalle kuin ahneille metsäjusseille-skogjohans

  Metsäteollisuudella on tässä oman etunsakin nimissä suuri vastuu.

 3. Juntti Eianri

  Kyllä se nyt on jo myöhäistä. Vanhempia metsiä ei enää ole siinä määrin, jotta esim. Metso,Kuukkeli,Palokärki,Töyhtötiainen,yms.,yms…lajit ovat jo nyt kadoksissa. Kasveista ja muista sellaisista puhumattakaan. Hakatut kuusikot joista viedään juuretkin ei kasva enää marjoja eikä sieniä.
  Kyllä on jo myöhäistä puhua että, suojelu ja puukauppa voidaan yhdistää. Ehkä, mutta Suomen Luontoon ei enää saada elämää.
  Suomen puuteollisuus ja virkamiehet,(jotka eivät piittaa luonnosta pätkääkään),ovat jo tappaneet Suomalaisen luonnon. Kesäaikaiset hakkuut ovat tappaneet jo miljoonia eläimia, varsinkin lintuja,oravista puhumattakaan. Kasvisto kuihtuu nykymuokkauksella olemattomiin.
  Pohjois-Suomessa vielä jonninverran on Luontoa, mutta liika turismi ja koneellistuminen hävittää senkin…Suomen 100-vuotiaalle luonnolle voimme sanoa: In Memoriam !

 4. Piri Reis

  Olen JunttiEianrinkin kanssa tismalleen samaa mieltä siitä, että nopea puun kierrätys eli puupeltojen luomninen tuhoaa metsän monimuotoisuuden ja suuren osan sen luonnollisen elämän mahdollisuuksista.
  Siksikin esitin omassa kommentissani kierron pidentämistä.
  Pidentämisen lisäksi avohakkuita pitäisi tehdä kapeinä käytävinä niin että luonto voisi sen ylitysloikan tehdä jommalla kummalla puolella kasvavaan aikuisempaan metsään. Siis jonkunlainen hakkuukäytävä porrastus.

 5. JV

  Kovin ollaan huolissaan luonnon häviämisestä ja metsien “liikakäytöstä”. Mutta jos tilannetta katsotaan vaikkapa 50 vuoden aikajänteellä niin ollaan menty paljon luonnonläheisempään ja monimuotoisuutta huomioivaan toimintaan. Nykyisin metsien kasvu on paljon hakkuita suurempaa. Näin ei ollut 50-60 luvuilla vaan metsien poistuma oli kasvun verran. Silloin huoli metsävarojen häviämisestä oli hyvin aiheellinen. Rajut ojitukset, pahamainen tehometsätalous, lannoitukset, metsänviljelyn ja metsänviljelyaineiston kehitys nosti kasvun liki kaksinkertaiseksi, puhumattakaan kokonaispuustosta. Muutama vuosikymmen sitten kaikki mahdollinen ojitettiin taloudellisuudesta ja luontoarvoista välittämättä , lähteet hävitettiin jne. Tänä päivänä 10 pykälä ja sertifiointi suojelee monimuotoisuutta paljon suuremmassa mitassa. Lisäksi metsälaki on paljon muuttunut ja yli-ikäisiä tai vanhoja metsiä ei yhteiskunta, viranomaiset tai Mhy ei pakota hakkaamaan. Jokainen metsäluonnosta kiinnostunut ja suojelua haluava voi ostaa metsätilan vapailta markkinoilta ja jättää sen luonnontilaiseksi tai muodostumaan luonnontilaiseksi muutamaa poikkeuksta lukuunottamatta (tietyt päätehakkuualat on uudistettava määräajassa ja tietyt “pakkolunastukset” teiksi ja sähkölinjoiksi). Jos huoli metsäluonnon puolesta on valtava niin eikun ostamaan oma metsäkiinteistö.

 6. Piri Reis

  On jo hyvin tunnettua maa-ja metsätalouden edun ajajilta kommentoida, että siitä vaan ostamaan oma metsäkiinteistö tai maatila, kun hyvää tarkoittavat ja objektiiviset “neuvot” eivät miellytä.

  Ei ihmisen tarvitse ryhtyä siihen missä näkee erehtymättä väärin tai huonosti toimittavan

Jätä kommentti