Lastuja on Metsäteollisuus ry:n blogi, jonka tarkoituksena on aktivoida keskustelua metsäteollisuuden merkityksestä Suomen taloudelle ja suomalaiselle hyvinvoinnille.

  • 24.3.2014

Metsien kestävä käyttö luo hyvinvointia

Metsät tarjoavat yhteiskunnalle ja yksilöille ekosysteemipalvelujen kokonaisuuden, jossa puun tuotannolla on merkittävä osa.  Kestävästi tuotetun puun merkitys on varmistettava toteutettaessa EU:n metsästrategiaa. EU:ssa metsät kasvavat huomattavasti enemmän kuin niitä hyödynnetään. Suomessakin puun käyttöä voitaisiin lisätä kestävällä tavalla merkittävästi. Viime syksynä julkaistu koko metsäsektorin kattava EU:n metsästrategia kannattaa kestävästi tuotetun puun käytön lisäämistä.

Kun metsä tuottaa raaka-ainetta puupohjaisten tuotteiden valmistukseen, se samalla tuottaa suuren määrän muita ekosysteemipalveluita: kasvava metsä pitää yllä luonnon monimuotoisuutta, tarjoaa virkistystä, ravintoa ja lääkkeitä sekä säätelee valtavien vesimäärien liikettä ja sitoo ilmakehän hiiltä. Puun sitoma hiili siirtyy puupohjaisiin tuotteisiin jopa kymmeniksi vuosiksi eteenpäin. Samanaikaisesti uudistettu metsä tuottaa lisää ekosysteemipalveluita myös tuleville sukupolvillemme.

Metsä ovat loistava maankäyttömuoto niin ympäristön kuin yhteiskunnan näkökulmasta. EU:n metsästrategiaa toimeenpantaessa on varmistettava, että kestävästi tuotettua puuta ei aseteta vastakkain metsän tarjoamien muiden ekosysteemipalveluiden kanssa. Metsäisten jäsenmaiden on nostettava esiin metsien kestävän käytön todellinen merkitys, koska kukaan muu ei sitä meidän puolestamme tee.