Lastuja on Metsäteollisuus ry:n blogi, jonka tarkoituksena on aktivoida keskustelua metsäteollisuuden merkityksestä Suomen taloudelle ja suomalaiselle hyvinvoinnille.

  • 19.8.2019

Metsäteollisuus panostaa kuljetusketjun turvallisuuteen

Metsäteollisuudelle kuljetusten turvallisuus on erittäin tärkeä asia, josta ala haluaa pitää kiinni kaikissa olosuhteissa. Alalla on Suomessa yli 150 tuotantolaitosta ja maamme teillä kulkee päivittäin tuhansia raakapuuta ja metsäteollisuuden tuotteita kuljettavia rekkoja. Toimialan investoinnit eri puolilla Suomea lisäävät kuljetusmääriä.

Maantiekuljetuksia koskeva sääntely on uudistunut merkittävästi 2010-luvulla. Esimerkiksi raskaan kaluston mittoihin ja massoihin, ajoneuvon kuormaamiseen ja kuormansidontaan sekä ajo- ja lepoaikoihin on tullut paljon uudistuksia. Säädökset luovat puitteet entistä tehokkaammille, turvallisemmille ja ympäristöystävällisemmille kuljetuksille ja niitä on toimialalla hyödynnetty mahdollisimman hyvin. Esimerkiksi aiempaa raskaampien ajoneuvojen salliminen vähentää ajoneuvojen määrää liikenteessä ja tuo hyötyä ilmastolle pienentämällä kuljetusten tonnikohtaista polttoaineen kulutusta.

Uuteen hallitusohjelmaan on kirjattu, että kuljetuksen tilaajan selvitysvelvollisuus laajenisi koskemaan myös ylikuormia. Kuljetusten tilaajan ja suorittajan välistä vastuunjakoa on tarkoitus selvittää myös ajo- ja lepoaikarikkomusten osalta.

Metsäteollisuus edellyttää säädösten ja ohjeiden mukaisten turvallisuusperiaatteiden noudattamista läpi kuljetusketjun aina raakapuukuljetuksista lähtien. Näin varmistetaan turvalliset ja sujuvat kuljetukset ja minimoidaan tiestöön ja siltoihin kohdistuva rasitus. Toimialalla lainsäädännön vaatimukset ja muut raakapuun maantiekuljetuksia koskevat ohjeistukset on koottu Metsätehon autokuljetusoppaaseen.

Kuljetusten turvallisuuden aktiivinen seuranta ja valvonta on sekä metsäteollisuuden että kuljetuspalvelujen tarjoajien etu. Vastuullinen toimintatapa on pohja toimintaympäristön kehittämiselle ja kuljetusten kilpailukyvyn turvaamiselle.