Lastuja on Metsäteollisuus ry:n blogi, jonka tarkoituksena on aktivoida keskustelua metsäteollisuuden merkityksestä Suomen taloudelle ja suomalaiselle hyvinvoinnille.

 • 18.3.2015

Metsässä on Suomen tulevaisuus – edelleen

Metsä ja metsän hyödyntäminen on suomalaisten perusosaamista ja perusleipää. Metsä on tarjonnut lähes kaiken, mitä ihminen tarvitsee. Viimeisen 10 vuoden kehityksessä on ollut lopulta hyviäkin puolia, vaikka aluksi paperitehtaiden sulkemiset ja tuotannon siirtäminen halvan puun maihin halvaannutti teollisuuspaikkakuntia ja vihastutti koko Suomea.

Metsäalan vaikeudet ovat käynnistäneet uusien mahdollisuuksien aktiivisen etsimisen. Historiassa on tehty monia virheitä, niin yritysten kuin valtionkin puolella. Alan riskien tiedostamiseen herättiin liian myöhään. Monia korjausliikkeitä tehtiin puuvarojen riittävyyden, logistiikan, toimialarationalisoinnin ja teknologian osalta. Sen sijaan puun monipuolisemman käytön tutkimustoimintaan ei panostettu riittävästi. Suuruuden ekonomia korostui, tämä toimi aikansa, sitten sekään ei riittänyt. Maailma muuttui ympärillä, paperin käyttö supistui merkittävästi ja kasvavat markkinat Aasiassa vaativat investointien siirtämistä lähelle kuluttajia ja halpa trooppinen puu houkutteli sijoittamaan maailmalle.

Olen kokenut paperiteollisuuden loiston ja alasajon ihan henkilökohtaisesti. Tiedän mitä tarkoittaa, kun tehtaallinen ammatti-ihmisiä joutuu työttömäksi. Koko alue lamaantuu ja turvallisuus järkkyy, joillakin koko loppuelämäksi. Toivon, että nyt jatkossa rakentuva uusi metsäteollisuuden aalto pystyisi paremmin ennakoimaan tulevaisuutta niin, että vastaavilta suurilta katastrofeilta vältytään.

Kaikesta huolimatta, uskon metsän olevan myös tulevaisuudessa Suomen kantavin tukijalka. Uusiutuvat materiaalit tekevät tuloaan, puu raaka-aineena on meidän valttimme. Puukuidun yhdistämisellä muihin materiaaleihin luodaan aivan uusia tuotteita.

Puurakentamisella on suuri rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, alan kehittämistä on jatkettava ja monipuolistettava. On myös sanottu, että metsäteollisuus voi tuottaa 80 % Suomen bioenergiasta, siihen on hyvä tähdätä. Metsäteollisuuden kannattavuutta tulevat parantamaan uudet tuotteet antavat uskoa alaan, siis bioenergia, biopolttoaineet ja biokemikaalit.

Teollisten prosessien kehittymisen myötä myös puun kuljetukset, logistiikka ja infra ovat muutoksessa. Kuljetuskalusto on entistä järeämpää ja vaatii tiestön kehittämistä. Tarvitaan lisää kohdennettua työvoiman koulutusta uusien monipuolisempien tehtaiden sekä kuljetus- ja korjuuketjun tarpeisiin. Kun valtio sitoutuu tukemaan alan kehitystä, on myös yritysten kannettava oma vastuunsa tulevien työpaikkojen synnyttämisestä ja säilyttämisestä Suomessa. Vain yhteistyöllä saavutetaan tuloksia, työtä Suomeen ja alan turvallista kehittymistä. Peräänkuulutan yhteiskuntavastuun kantamista, silloin myös valtion on helpompi sitoutua metsäteollisuuden tarpeiden täyttämiseen. On myös panostettava tuotekehitykseen ja uusien innovaatioiden teolliseen hyödyntämiseen kotimaassa.

Lisäksi on pystyttävä turvaamaan koko tuotantoketjun ja eri jalostuslinjojen hyvinvointi ja menestys. Metsän omistus on suuressa muutoksessa. Kaupunkilaismetsänomistajat, sukupolvenvaihdokset, tilakoon kasvattaminen, metsän omistamisen osaaminen, tukien kohdentaminen ja metsänhoidon tukeminen sekä toteutus puhuttavat.

Puun energiakäyttö on nousussa, myös sille on turvattava riittävät puumäärät sopivaan hintaan. Aika ajoin näyttää siltä, että puubuumi tuo kilpailua raaka-aineesta. Kenelle puuta riittää ja mihin hintaan. Nähtäväksi jää, kuka vie pisimmän korren milläkin alueella. Suomen etu on saada korkealaatuisia, pitkälle jalostettuja tuotteita vientiin ja korvata tuontienergiaa kotimaisella tuotannolla. Joku viisas on sanonut, että puu pitää ensin kierrättää muutamaan kertaan, ennen kuin se poltetaan. Nykyteknologialla puusta voidaan ottaa talteen tärkeät kemikaalit ja öljyt ennen energiakäyttöä. Hakkuissa syntyy myös ainoastaan lämpökattilaan sopivaa energiajaetta.

Kun metsä kasvaa ja sitä hoidetaan, jokaiselle puun jalostajalle ja käyttäjälle riittää tavaraa. Suomen metsissä voidaan toteuttaa kestävästi noin 70 k-m3 hakkuut vuosittain. Meille mahtuu uusia biojalostamoja ja muita puun käyttäjiä – puusta rakennetaan parempaa tulevaisuutta tuoden työtä ja talouden nousua.

Tarvitsemme siis monia toisiaan tukevia toimia ja päätöksiä, jotta voimme todeta: Suomi elää edelleen metsästä!

Kommentit

5 kommenttia “Metsässä on Suomen tulevaisuus – edelleen”

 1. Make

  Niinpä Jari. Mutta, kun meidän päättäjämme ovat kaikki puupäitä eivätkä ymmärrä että poukkoileva tuki- ja energiaveropolitiikka vie pohjan pitkäjänteiseltä sektorin kehittämiseltä ja sitä tietä kaiken innon ja kasvun mahdollisuudet.
  Näin se vaan on!

 2. jokke

  Ainoa kestävä ratkaisu on etsiä kaikilla aloilla vähentämiseen tähtääviä asioita samalla kun ihmiset tyytyvät vähempään ja väestön määrä saatava syntyvyyden kautta vähenemään. Muutoin jo tällä vuosisadalla selluloosa osuu tuulettimeen eikä kenelläkään ole enää kivaa.

 3. Risto Äijälä

  Olin kiinnostunut paperiteollisuuden ongelmista. Googlasin paperiliiton työehtosopimuksen. Tuli 85 sivua sellaista “vääntöä ja kapulaa”, että vaatii ainakin parin vuoden opiskelun pelkästään sen “bumaakan” kanssa ymmärtääkseen palkan määräytymisen perusteet. Sitten puhutaan byrökratiatalkoista. Googlatkaa ja lukekaa ja miettikää, onko tollaisessa pienintäkään järkeä.

 4. Jari Lindström

  Kiitos kommenteistanne.

  Pitkäjänteisyys on asia jota on peräänkuulutettu. On sanottava min.Vapaavuoren kunniaksi se, että hän on ottanut tämän viestin tosissaan. Perusti ns. Peikko-ryhmän eli parlamentaarisen energia-ja ilmastokomitean. Poliitikan on oltava jatkossa pitkäjänteisempää ja ennustettampaa.

  Paperin TES on pitkä…ja hankala. Tiedän sitä lukeneena, että se ei aukea ihan yhdellä lukemisella. Miksi se on noin pitkä ja “hankala”? Pitkä neuvottelu- ja työtaisteluhistoria, luottamuksen puute ja monenmoiset tulkinnat ovat ainakin syitä vaikeaselkoisuuteen.

 5. Make

  Työryhmiin kaikki ideat suomessa on totuttu hautaamaan. Muistaakseni sanoit Jari joskus jossain että, suomessa on puheita ja keskusteluja jo pidetty ihan tarpeeksi, nyt pitää tulla tekoja, ja siinä olen täysin samaa mieltä kanssasi! Energiapolitiikka on yksi todella tärkeä asia maamme vaihtotaseen ja työllisyyden sekä omavaraisuusasteen ja huoltovarmuuden kannalta.

Jätä kommentti