Lastuja on Metsäteollisuus ry:n blogi, jonka tarkoituksena on aktivoida keskustelua metsäteollisuuden merkityksestä Suomen taloudelle ja suomalaiselle hyvinvoinnille.

  • 6.11.2019

Kiertotalous on avain kestävämpään huomiseen

Suomalainen metsäteollisuus valmistaa tuotteita uusiutuvasta raaka-aineesta, puusta. Ihmiset ympäri maailman tarvitsevat näitä tuotteita arjessaan. Toimiala on vähentänyt tuotannon päästöjään ja siirtynyt kohti kiertotaloutta, mikä edesauttaa kestävämmän huomisen toteutumista.

Maailmanlaajuiset megatrendit ennustavat, että väestön määrä kasvaa tulevaisuudessa. Tämänhetkinen kehitys on sitä, että joka sekunti meitä on maapallolla enemmän kuin edellisellä. Väestön määrän kasvu johtaa erilaisten kulutustavaroiden lisääntyneeseen tarpeeseen. Lisäksi se luo ympäristö- ja kestävyyshaasteita, jotka on ratkaistava, mikäli seuraavien sukupolvien elämän mahdollisuudet halutaan turvata.

Yksi tärkeimmistä ratkaisuista parempaan tulevaisuuteen on kiertotalouden edistäminen. Käytännössä tämä tarkoittaa hyödyntämättömän jätteen määrän vähentämistä ja uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvaan kulutukseen siirtymistä. Biopohjaiset, uusiutuvat materiaalit sekä jätteet ja tähteet ovat jatkossa yhä tärkeämpi raaka-ainepohja tuotteille. Uudet kierrätysinnovaatiot näyttävät tietä tulevaisuuteen, jossa uusiutumattomia raaka-aineita ei enää tarvita siinä määrin kuin nykyään.

Suomalaisen metsäteollisuuden toimintatapa on muotoutunut kiertotalouden periaatteen mukaiseksi. Tilastot osoittavat tämän pitkäjänteisen kehityksen. Metsäteollisuuden toimialajärjestö Metsäteollisuus ry on kerännyt 90-luvun alusta lähtien massa- ja paperiteollisuuden ympäristötilastoja. Nämä luvut kertovat toimialan parantuneesta ympäristötehokkuudesta. Tuotantolaitokset ovat vähentäneet päästöjään sekä kaatopaikkajätteiden määrää samaan aikaan kun tuotantomäärät ovat kasvaneet. Myös toimialan valmistamat tuotteet kiertävät takaisin raaka-aineeksi, sillä moni suomalainen kerää ja lajittelee kotonaan syntyvän paperijätteen sekä paperi- sekä kartonkipakkausjätteen. Näistä tulee metsäteollisuudelle arvokasta raaka-ainetta.

Suomalainen teollisuus ei kalpene myöskään kansainvälisessä vertailussa. Talvella 2019 Metsäteollisuus ry teetti yhdessä Kemianteollisuus ry:n ja Teknologiateollisuus ry:n kanssa selvityksen, jossa verrattiin Suomen sekä suomalaisen vientiteollisuuden ympäristövaikutuksia suhteessa keskeisiin kilpailijamaihin hyödyntäen erilaisia ympäristöindikaattoreita. Selvityksen lopputulema oli, että valtaosassa tarkasteltuja kilpailijamaita teollisesta toiminnasta ympäristölle aiheutuvat rasitteet ovat suurempia kuin Suomessa. Suomessa ympäristöstä pidetään hyvin huolta sekä sääntelyn että teollisuuden omaehtoisen vastuullisuuden avulla.

Suomalainen metsäteollisuus on sitoutunut kehittämään nykyisiä tuotteita ja toimintatapoja, mutta myös luomaan innovaatioita, joissa puuta käytetään yhä monipuolisemmin ihmisten ja yhteiskunnan hyväksi. Näin päästään tavoitteeseen, eli kestävämpään huomiseen.

Voit tutustua kiertotalouteen ja metsäteollisuuden toteuttamiin ratkaisuihin kiertotaloutta ja kestävää kehitystä havainnollistavassa Kiertotehdas-näyttelyssä tiedekeskus Heurekassa.

Teksti on julkaistu Savon Sanomissa 10.7.