Lastuja on Metsäteollisuus ry:n blogi, jonka tarkoituksena on aktivoida keskustelua metsäteollisuuden merkityksestä Suomen taloudelle ja suomalaiselle hyvinvoinnille.

Käyttöehdot

Metsäteollisuus ry on perustanut metsateollisuus.fi -sivuston, jolla jaetaan tietoa päättäjille, vaikuttajille ja metsäteollisuudesta kiinnostuneille henkilöille osana Metsäteollisuus ry:n harjoittamaa edunvalvontatoimintaa.

Avaamalla http://www.metsateollisuus.fi/ -sivuston sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Mikäli et hyväksy näitä käyttöehtoja, sivuston käyttö ei ole sallittua.

Sivusto toimitetaan sitoumuksetta (“sellaisena kuin ne ovat”). Metsäteollisuus ry vastaa sivuston toimituksellisen sisällön lainmukaisuudesta mutta ei takaa sitä, että sivuja voidaan käyttää keskeytyksettä tai virheettömästi. Metsäteollisuus ry ei anna mitään takuuta sivustonsa saatavuudesta, virheettömyydestä, luotettavuudesta tai sisällöstä.

Metsäteollisuus ry ei ole vastuussa mistään sivuilla tarjoamansa palvelun tai sen keskeytymisen aiheuttamista suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, liikevoiton menetyksistä tai liiketoiminnan keskeytyksestä, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu Metsäteollisuus ry:lle.

Metsäteollisuus ry pidättää itselleen oikeuden tehdä sivuille muutoksia, rajoittaa niille pääsyä milloin tahansa sekä lopettaa sivuston ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan.  

Metsäteollisuus ry:n sivuston kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Metsäteollisuus ry:llä tai muilla sivustoon tietoa tuottaville tiedontuottajilla. Metsäteollisuus ry pidättää itsellään kaikki oikeudet www.metsateollisuus.fi -sivujen sisältöön, ellei sivuilla ole toisin mainittu.

Palvelun käyttäjällä on oikeus hyödyntää sivustoa ja sen osia yksityiseen käyttöön tai ammatillisen tiedon hankkimiseen. Palvelun käyttäjällä ei ole oikeutta ilman Metsäteollisuus ry:n kirjallista lupaa sivuston tai sen osien ammattimaiseen edelleen luovuttamiseen tai jälleenmyyntiin tai palvelun olennaiseen hyödyntämiseen tällaisessa toiminnassa eikä jakeluun sähköisessä muodossa. Palvelun käyttäjän viitatessa palvelun tietoihin, on lähteenä mainittava Metsäteollisuus ry.

Metsäteollisuus vastaa palveluun itse tuottamansa aineiston sisällöstä mukaan lukien siihen mahdollisesti liittyvistä tekijänoikeuksista. Metsäteollisuus ei vastaa käyttäjän sinne lähettämän materiaalin tai toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sisällöstä eikä niihin liittyvistä tekijänoikeuksista. Metsäteollisuus ry:llä on oikeus harkita julkaistaanko käyttäjän palveluun tuottamaa materiaali ja poistaa palvelusta jo julkaistu materiaali joko osittain tai kokonaan.

Käyttäjä vastaa palveluun toimittamastaan tai sen kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista mukaan lukien tekijänoikeudet ja muut suojatut oikeudet. Käyttäjä vastaa, että käyttäjän toimittama materiaali ei ole näiden käyttöehtojen, lakien tai hyvän tavan vastaista. Käyttäjä vastaa tämän kohdan vastaisesta käytöstä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista ja vahingoista. Palvelun käyttäjän viitatessa palvelun tietoihin on lähteenä mainittava Metsäteollisuus ry. 

Palvelussa olevaa kirjoitusten kommentointimahdollisuutta hyödyntävä käyttäjä vastaa siitä, että hänen tekstinsä on lakien ja hyvien tapojen mukaista. Kirjoittajien kommentit eivät välttämättä edusta Metsäteollisuus ry:n mielipiteitä tai linjaa. Kirjoittaja myöntää Metsäteollisuus ry:lle oikeuden muokata, kopioida, julkaista tai olla julkaisematta kokonaan tai osittain sellaista aineistoa, jonka kirjoittaja on lähettänyt keskustelupalstalle. 

Kommenttien kirjoittajien yhteystiedot ovat lähtökohtaisesti luottamuksellista tietoa, jota Metsäteollisuus ry ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Mikäli on syytä epäillä, että kirjoituksella on syyllistytty rikolliseen tekoon tai että on tapahtunut rikos, jonka selvittämiseksi poliisi- tai muu viranomainen pyytää kirjoittajan yhteystietoja, voi Metsäteollisuus tällaiset tiedot luovuttaa.