Lastuja on Metsäteollisuus ry:n blogi, jonka tarkoituksena on aktivoida keskustelua metsäteollisuuden merkityksestä Suomen taloudelle ja suomalaiselle hyvinvoinnille.

  • 11.7.2019

Kauppasopimukset tuovat talouteen mahdollisuuksia ja ennustettavuutta

Kesäkuussa nähtiin kauppasopimusten superviikonloppu. EU ja neljä Etelä-Amerikan valtiota sopivat kaupankäynnin mahdollisuuksien parantamisesta ja EU ja Vietnam allekirjoittivat kauppasopimuksen.

Kauppasopimukset tarjoavat vientiyrityksille lisää mahdollisuuksia valtavan talouspotentiaalin markkinoilla. Erityisesti ne ilmaisevat sitoutumista sääntöpohjaiseen kansainväliseen kaupankäyntiin aikana, jolloin kauppajännitteet hallitsevat otsikoita ja epävarmuus uhkaa maailmantaloutta.

Suomen tavaraviennin arvosta yli viidennes tulee metsäteollisuudesta, jonka viennin arvo vuonna 2018 oli 13,2 miljardia euroa. Siitä kolme prosenttia meni Latinalaiseen Amerikkaan ja 12 prosenttia muualle Aasiaan kuin Kiinaan.

Kauppasopimusten säännöt ja ennustettavuus parantavat tuonnin ja viennin edellytyksiä.

Mercosur on Argentiinan, Brasilian, Paraguayn ja Uruguayn muodostama kauppayhteisö. Kauppasopimus poistaa valtaosan tullitariffeista EU:n ja Mercosurin välillä ja sitouttaa ne kestävään kauppaan. Sopimus on Mercosurin ensimmäinen merkittävän kumppanin kanssa. Se tarjoaa EU-yrityksille kilpailuetua yli 270 miljoonan ihmisen markkinoilla.

Metsäteollisuuden vienti Mercosuriin oli vuonna 2018 arvoltaan 104 miljoonaa euroa ja merkittävimmät vientituotteet olivat paperi ja kartonki.

EU:n ja Vietnamin sopimus on askel kohti alueellista sopimusta Kaakkois-Aasian ASEAN-maiden kanssa. Kahdenvälinen sopimus kattaa 95 miljoonan ihmisen markkinat Vietnamissa. Kaupan lisäksi sopimus huomioi Vietnamin kehitystarpeet.

Metsäteollisuuden vienti Vietnamiin oli vuonna 2018 arvoltaan 33 miljoonaa euroa ja merkittävimmät vientituotteet olivat puutuotteet ja kartonki.

EU-puheenjohtajuuskaudella Suomi edistää avointa sääntöihin perustuvaa kauppapolitiikkaa. Puolustamalla monenvälistä kauppajärjestelmää ja kahdenvälisiä sopimuksia parannetaan EU:n mahdollisuuksia pärjätä globaalissa kilpailussa.

Suomen tavoitteet saivat kesäkuussa EU:n valtionpäämiesten tuen. Nämä totesivat EU:n edistävän multilateralismia ja globaalia sääntöpohjaista järjestelmää ja harjoittavan kunnianhimoista kauppapolitiikkaa, tavoitteena reilu kilpailu, vastavuoroisuus ja yhteiset edut.

Suomen uuden hallituksen ohjelma tarjoaa edellytykset edistää EU-tavoitteita sen tukiessa kansainvälisten suhteiden sääntöpohjaisuutta ja aktiivista kauppapolitiikkaa. Ohjelman tavoite EU:n kauppasopimusverkon laajentamisesta Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa eteni nopeasti.

On tärkeää, että hallitus tunnistaa myös huolenaiheen, monenvälisen sopimusjärjestelmän haasteet ja protektionismin.

WTO julkaisi kesäkuussa kaupan rajoituksista raportin, jonka mukaan maailman rikkaimmat G20-maat ovat seitsemän kuukauden aikana asettaneet 20 uutta rajoitetta, jotka kattavat 336 miljardin dollarin arvosta kauppaa.

Edellisellä jaksolla uudet rajoitteet kattoivat kauppaa 481 miljardin dollarin arvosta.

Tässä tilanteessa G20:n tavoite vapaasta, reilusta, syrjimättömästä, avoimesta, ennustettavasta ja vakaasta kauppa- ja investointiympäristöstä vaikuttaa kaukaiselta. Samalla tilanne tekee yhteisymmärryksestä entistä tärkeämmän.

Kirjoitus on julkaistu 11. heinäkuuta myös Kauppalehdessä.