Lastuja on Metsäteollisuus ry:n blogi, jonka tarkoituksena on aktivoida keskustelua metsäteollisuuden merkityksestä Suomen taloudelle ja suomalaiselle hyvinvoinnille.

  • 27.5.2016

Kakkua kannattaa kasvattaa

Kommentit

Yksi kommentti “Kakkua kannattaa kasvattaa”

  1. Matti Myllyniemi

    Metsätasettamme on nyt tarkasteltu viimeisten VMI-tulosten perusteella yksipuolisesti kokonaiskasvuarvioon keskittyen metsien laatu unohtaen ja unohdettu se muutos mitä 1993 myyntiveropäätös ja sitä seurannut omistajarakenteen muutos (perinnönjaoissa pirstotut omistukset), metsien myyntihakkuiden väheneminen (kolmannes metsänomistajista ei ole myynyt 30 vuoteen) sekä metsänhoidon kasautuneet rästit ovat aiheuttaneet. Kun vielä muistetaan pinta-alaverotukseen siirtymäkaudeksi 13 vuotta jääneiden metsänomistajien hakanneen myyntiveroa välttääkseen Mera-kausina aikaansaatuja laatupuustoja sekä samanaikainen metsurityövoiman väheneminen ja hakkuun koneellistuminen, joka käytännössä keskittyy pelkästään päätehakkuisiin niin ehkä tässä nyt ollaan laatupuun riittävyyden suhteen ylioptimistisia ja aivan uuden metsäpolitiikan muutoksen tarpeessa? Asian tilan voi jokainen metsissämme todeta esim. junien ikkunoista karkeasti arvioiden, harventamattomat lehtipuutiheiköt näyttävät yleistyneen ja metsänhoidon laiminlyönnit ennustavat laatupuun kasvatuksen alasajon olevan jo pitkällä. Kysymys kuuluu onko kaikkea suunnitetta mahdollista edes nykyisellä kokonaisvolyymillä mahdollista toteuttaa? Metsätalouden kannattavuus kuitenkin perustuu laatupuun kasvatukseen ja sen arvoon joten kaikkia tavoitteita esim. puurakentamisen lisäämiseen kohdistettuja odotuksia ei ehkä voidakaan kotimaisella puulla täyttää ennenkuin metsänhoidon ja metsäpoliittisen ohjauksen avulla saadaan taas mahdollisimman laajasti myös yksityismetsämme kestävän metsätalouden piiriin.

Jätä kommentti