Lastuja on Metsäteollisuus ry:n blogi, jonka tarkoituksena on aktivoida keskustelua metsäteollisuuden merkityksestä Suomen taloudelle ja suomalaiselle hyvinvoinnille.

 • 9.4.2018

Ilmastovastuuta entistä enemmän omiin käsiin

Metsäteollisuus 100 vuotta

Toimet ilmaston puolesta ovat olennainen osa metsäteollisuuden vastuullisuussitoumuksia. Alan ilmastomyönteiset ratkaisut palvelevat ympäristön lisäksi myös sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä.

Metsäteollisuus julkisti vastikään uudistetut vastuullisuussitoumukset, jotka kuvaavat ja ohjaavat alan kehittymistä ja toimintaa. Olennaisena osana kestävää kehitystä ovat alan toimet ilmaston puolesta.

Ilmastomyönteinen kokonaispaketti

Ilmastonmuutoksen torjunta on osaltaan vauhdittanut metsäteollisuuden uudistumista. Edelleen kehittyvä ja kansainvälisessä kilpailussa menestyvä teollisuus voi jatkossakin tehdä ilmastomyönteisiä investointeja Suomeen. Tällöin toimitaan paitsi ilmastonmuutoksen hillitsijänä, mutta kannetaan myös sosiaalista ja taloudellista vastuuta.

Sitoumuksissa edesautamme siirtymistä hiilineutraaliin yhteiskuntaan tarjoamalla ilmastomyönteisiä tuotteita ja tukemalla Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamista.

Käytännössä sitoumus tarkoittaa sitä, että valmistamme puusta yhä moninaisempia vientituotteita, joilla voidaan korvata ilmastolle haitallisempia materiaaleja. Samaan aikaan panostamme osaltamme siihen, että metsämme säilyvät terveinä ja hyvässä kasvukunnossa. Tämä on perusedellytys metsien ilmastoa viilentävän vaikutuksen jatkumiselle ja puunjalostuksen kehittämiselle.

Vähemmän fossiilisia polttoaineita ja enemmän energiatehokkuutta

Ilmastokysymyksissä metsäteollisuus tunnetaan kenties parhaiten edelläkävijänä fossiilisten polttoaineiden vähentäjänä. Tehtailla tuotetaan ja käytetään uusiutuvaa energiaa lähinnä sellaisista puun osista, joista ei toistaiseksi kyetä valmistamaan korkeamman jalostusasteen tuotteita.

Sitoumuksissa haluamme lisätä uusiutuvan energian tuotannon osuutta osana kehittyvää metsäteollisuutta. Tavoitteenamme on, että uusiutuvan energian osuus metsäteollisuuden energiantuotannossa on 90 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Samaan aikaan sitoudumme energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen.

Suomen ja metsäteollisuuden edut ovat hyvin yhteneviä

Sitoumuksiin kirjatut pyrkimyksemme vahvistavat Suomen ilmastopyrkimyksiä ja biotaloustavoitteita. Sitoumusten toteutuminen edistää merkittävästi Suomen energia- ja ilmastotavoitteita, joissa energiatehokkuuden parantamisella ja fossiilisten polttoaineiden vähentämisellä on suuri rooli.

Kehittämällä suomalaista puunjalostusta ja metsätaloutta otamme ilmastovastuuta entistä enemmän omiin käsiimme. Samalla voimme vahvistaa taloutta ja työllisyyttä.

Tutustu: Metsäteollisuuden vastuullisuussitoumukset 2025

Kommentit

5 kommenttia “Ilmastovastuuta entistä enemmän omiin käsiin”

 1. Petri Nyberg

  Suomen metsäteollisuus voisi vihdoinkin eliminoida raskaan polttoöljyn käytön meesauuneissa ja soodakattiloissa. Uudet polttoteknologiat mahdollistavat näiden korvaamisen esim. pikiöljyllä, metanolilla, hajukaasuilla, tuotekaasulla tai vaikka puupölyllä. Uudella teknologialla on mahdollista parantaa polttotehokkuutta, hyötykäyttää omia biopolttoaineita, sekä samalla pienentää, paitsi fossiilisia hiilidioksidipäästöjä, myös hiukkas- ja rikkipäästöjä.

 2. Ahti Fagerblom

  Kiitos kommentista Petri!

  Tehtaillamme raskaan polttoöljyyn osuus on noin 3 prosenttia kaikista polttoaineista. Uusiutuvien polttoaineiden osuus on noin 84 prosenttia.

  Kaikkiaan fossiilisten polttoaineiden käyttö on vähentynyt lähes 40 prosenttia vuodesta 2005.

  Omasta mielestäni saavutus ei ole ollenkaan hullumpi. “Vihdoin” on jo pitkälti tapahtunut.

  Tämä ei meille riitä vaan olemme asettaneet tavoitteeksi 90 prosentin uusiutuvien osuuden 2025 mennessä. Sitoumuksemme löytyy täältä https://www.metsateollisuus.fi/uploads/2018/03/14134708/MT_Vastuullisuus-sitoumukset_120x245_low.pdf

 3. Eeva-Liisa Salovaara

  Metsäteollisuus ja heidän tukenaan nykyinen hallitus on sujuvasti ohittanut tutkimuksen (Joensuun yliopisto), jonka mukaan nykyinen tapa korjata puuta metsän pohjan aurauksineen ja laikutuksineen syö väitetyn metsänhoidon ilmastoystävällisyyden. Todellisuudessa tämä “hoito” lisää hiilidioksidipäästöjä enemmän kuin istutusmetsä tulee kasvaessaan päästöjä sitomaan.

  Minulle kuten lukuisille suomalaisille (metsää omistaville ja ei-omistaville) metsä on paljon muutakin kuin puiden korjaamisesta saatava tulon lähde.
  Kun suomalaiset kuvailevat, miten paljon heille henkisesti merkitsee oikeassa metsässä liikkuminen ja sen muut annit (marjat, sienet, metsästäminen), tuntuu metsäteollisuuden paperilla “vastuulliset valinnat” olevan kuin eri maailmasta. Todellisuudessa “metsänhoito” = puupelloksi raivaaminen tarkoittaa isoja raiskattuja aloja, kuun maisemia ja luonnon eliöiden monimuotoisuuden katoamista. Hakkuuaukioilla ei voi liikkua ja ne eivät tuota mitään vuosikymmeniin. Kansalaiset yrittävät omilla valinnoillaan vähentää hiilidioksidipäästöjä, mutta pieniä ovat ne verrattuna näiden isojen metsäasioista päättävien toimijoiden vaiettujen hiilidioksidipäästöjen
  rinnalla.
  Toivon, enkä usko olevani ainoa, että metsäteollisuus alkaisi oikeasti, ei vain sanahelinänä , ottaa vakavasti vastuunsa ja alkaa kehittää ja ottaa käyttöönsä sellaisia kehittyneempiä tapoja puun korjuuseen, jotka eivät ole uhka eliöiden sukupuuttoon kuolemiselle ja metsän monimuotoiselle käytölle. Jokamiehen oikeudella ei pian ole merkitystä muualla kuin harvoilla suojelualueilla.

 4. arska

  Ilmahan on 78% Typpeä 21% Happea ja loput Makuuhuonekaasuja

 5. Jouko Ruuttu

  Ihan huuhata tämä ilmaston lämpeneminen,sehän on kylmenemässä,aurinko taantuu tässä seuraavat 30 vuotta,se on hyvä ettei saastuteta,mutta hiilidioksidi ei ole saaste,silti siitä maksetaan saasteveroja eliitille jolla ei ole aikomustakaan vähentää niitä se on rahasampo niille,tässä mitä meidän ilma sisältää prosentteina:
  typpeä 78,084 %
  happea 20,946 %
  argonia 0,934 %
  hiilidioksidia 0,040 %
  neonia 0,001818 %
  heliumia 0,000524 %
  metaania 0,0001745 %
  kryptonia 0,000114 %
  vetyä 0,000055 %

Jätä kommentti