Lastuja on Metsäteollisuus ry:n blogi, jonka tarkoituksena on aktivoida keskustelua metsäteollisuuden merkityksestä Suomen taloudelle ja suomalaiselle hyvinvoinnille.

  • 1.4.2019

Huomio kiinnostaviin innovaatioekosysteemeihin – perusasiat ratkaisevat investoinneissa

Tulevatko innovaatiot rahan luo, kysytään tuoreessa vientiteollisuuden selvityksessä. Perusasiat kuntoon! -selvitykseen haastateltiin joukko eturivin yritysjohtajia ja vastaus haastatteluiden perusteella on selvä: Raha tulee innovaatioiden luo.

Tämän lähtökohdan mukaisesti tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) julkisen rahoituksen keskeinen tehtävä on muodostaa kiinnostavia innovaatioekosysteemejä. Samaan hengenvetoon selvitys toteaa, että erilaisista toimijoista koostuvat kansainväliset verkostot ovat hyvä alusta innovaatioiden kehittämiseksi. Näin TKI-rahoitusta tulisi jatkossa suunnata myös suurille veturiyrityksille, jotka kykenevät rahoittamaan ekosysteemejä.

Keskeinen kysymys kuitenkin liittyy siihen, miten nämä verkostot lopulta johtavat hyvinvointia luoviksi investoinneiksi Suomeen?

Teollisuusmaiden järjestön OECD:n mukaan Suomen tärkeimpiä haasteita on ollut muuntaa tieto ja uudet ideat uusiksi tuotteiksi ja innovaatioiksi globaaleille markkinoille.

Selvityksessä yritysjohtajat toteavat tekevänsä TKI-panostuksia yritystensä lähtökohdista. Eli Suomeen investoidaan, jos perusasiat ovat kunnossa ja investoiminen Suomeen on näin ollen järkevää.

Tämä kannattaa muistaa myös lähestyvissä hallitusneuvotteluissa. Esimerkiksi monet metsäteollisuuden huippuinnovaatioista tehdään Suomessa. Ne syntyvät ekosysteemistä, jonka ytimessä on kannattava teollinen toiminta.

Uusiutuvasta raaka-aineesta valmistetut tuotteet ovat avainasemassa, kun irtaudumme fossiilitaloudesta ja hillitsemme ilmastonmuutosta. Kotimaisilla päätöksillä ei saa seuraavallakaan vaalikaudella hidastaa hyvää kehitystä.

Mitä ovat yritysjohtajien korostamat perusasiat? Esimerkiksi infrastruktuuri. Suomen väylien ylläpitoon tulee investoida enemmän resursseja, jotta alkanut rappeutuminen saadaan käännettyä. Myös vakaiden työmarkkinoiden rooli säilyy suurena ja työrauhalainsäädäntöä pitäisikin kehittää.

Entä kilpailukyky? Suomalaisten teollisuusyritysten toimintaympäristön on oltava vähintään yhtä hyvä kuin keskeisissä kilpailijamaissa, selvitys suosittelee.

Raportti koostaa useita muitakin suorituksia, ja ne kaikki löytyvät täältä. Selvityksen tilasivat Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry ja Teknologiateollisuus ry ja sen toteutti Nordic West Office.