Lastuja on Metsäteollisuus ry:n blogi, jonka tarkoituksena on aktivoida keskustelua metsäteollisuuden merkityksestä Suomen taloudelle ja suomalaiselle hyvinvoinnille.

 • 9.5.2017

Energiatehokkuuden mallioppilasta ei pidä rangaista

Kommentit

6 kommenttia “Energiatehokkuuden mallioppilasta ei pidä rangaista”

 1. Gilgamesh

  Mallioppilas on jo ilmaisuna pahakaikuinen. Sen voisi lukea tyhmä joka tekee niin kuin tyhmä virkamies käskee vääriin tietoihin pohjaten.

  Suomessa varsinkin “energiatehokkuus” on sen kaikkine sisältöineen aiheuttanut monenlaisia ongelmia joista ehkä kansalaisten tuntemimmat ovat huono sisäilma ja sen aiheuttamat kansansairaudet, oikeudettomat jka tehottomatt energiaan liittyvät tuet, tuulivoima lippulaivana mutta heti biomassaenergioiden tuella seurattuna, pahimpina esimerkkeinä.

  Kansalaiset eivät vieläkään riittävästi ymmärrä mitä massiivista haittaa metsillemme tuo illuusio energiateho on jo aiheuttanut ja tulee kiihtyvällä tahdilla aiheuttamaan jos MTK hallitus saa harhaisen biomassapolitiikkansa kunnolla käyntiin. Nykyiset nuoret puupellot nuorentuvat lisää ja loputkin vanhat muuttuvat nuoriksi puupelloiksi tai avohakkuiksi kadottaen lopunkin metsien hiilensidonnasta ja ajaen se alkuperäisen kasviston ja eläimistön hunninkoon.

  Energiatehokkuuden aiheuttama energiatalous eli kustannus teollisuudelle ja erityisesti kuluttajille on myös kovaa vauhtia heikkenemässä ja samalla heikentämässä kilpailukykyämme.

  Tätä “mallioppilasta” ei siis tarvitse rangaista kun se silpoo itseään kenenkään vaatimatta. Sen se tekee kapeakatseisuudessaan, pienryhmien oikeudettomien etujen ajamisessa ja täydessä kokonaisluonnosta piittaamattomuudessa.

  Tätä piittaamattomuutta ja harhaa ovat joukolla ajamassa Vihreät, Kepu, Kokoomuksen ja RKP metsän ja maan omistajat. Jopa osia metsäteollisuudesta ei näe metsää puupelloiltaan vaan on ampumassa itseään jalkaan moottorihaulikolla.

  Ilmeisesti niinkin selvässä asiassa ei teollisuudella ja etu päättäjillä ole edes käsitystä miten energia-asiat voitaisiin turvallisesti, ilmastolle ja luonnolle sekä kansakunnan taloudelle edullisesti hoitaa. On vain virkamiehiä joilla ei ole omaa päättelykykyä vaan jotka toitottavat kritiikittä vastaanotettua vanhempien virkamiesten jargonia.

 2. T Mäkeläinen

  Minusta on käsittämätöntä, että ainoa kokonaan 60. asteen yläpuolinen valtio yrittää olla paavillisempi kuin paavo ilmastoasioissa. Järjetöntä.
  Vain 0.075% maailman väestöstä elää täällä eli ihan sama onko päästöjä lainkaan. Venäjä pillaa 5 m tn öljyä vuosittain.
  Täällä luullaan fillaroinnin ja lamppujen vaihdon pelastavan napajäätiköt.
  Mä olin ilmastoskeptikko, liennyin mutta olen nyt toisaalta ruvennut kaipaamaan Suomen ilmasto- Trumppia. Me hirtämme itsemme näihin juttuihin. En minä styroxilla saunaa lämmitä muuta järki käteen nyt.
  P.S. Missä ne 40000 cleantech työpaikkaa ovat, joita luvattiinkun Pariisin kuristavat päästätavoitteet pakotettiin tänne?

 3. Anneli Immonen

  Mihin ihmisiltä on järki hävinnyt. Hulluutta kaikkialla. Päästökauppa rahojen keräämistä ja ihmisten köyhdyttämistä.

 4. veikko hintsanen

  Niin metsäteollisuus edistää kaikin voimin bioenergian käyttöä.

  Yleistä Ilmasto politiikkaa tahdotaan metsäteollisuudessa noudattaa kaikkialla paitsi liikenteessä, jossa sen noudattaminen merkitsisi metsä raaka aine hankinta monopolin murtumista. (KTM 16 /2007 – sivu 24)

  Tämän kovan linjan ajaminen aloitettiin 90 luvun lopussa kun valittavana oli Helsingin Vuosaaren satama ja/tai Kymi kanavan avulla Järvi Suomen saattaminen meriyhteyteen.

 5. puulla päähän

  Tämä “mallioppilas” ei oikein ole esikuva kriittisestä, ajattelevasta ja asioita ymmärtävästä oppilaasta.
  Se on enemmänkin kritiikitön, vailla omia mielipiteitä, eikä osaa omatoimisesti ajatella, ja omaksuu kaiken mitä
  opettajat sanovat, vaikka pienessä mielessä voisi käydä epäilevä ajatus; onkohan tuo nyt ihan noin ?

  CO2 päästöjen Suomen osuus maailmanlaajuisessa mittakaavassa on jotain alle 0.05%. Nyt Suomessa toistaiseksi on
  myös niitä sitovaa metsäpeitettä enemmän kuin esim. Keski-Euroopassa suhteessa maiden kokoon.
  Mutta innostus on kova myös kasvattaa sähköntuotantoa, esim. liikenteen siirtämiseksi sähköautoihin, joka lisää
  lataussähkökin kulutusta.
  Ydinvoiman osuus n. 45%, muut lähteet sen lopun 50%. Eikä biopolttoaineiden tuotanto tai lämpövoimalat ole edelleenkään CO2 vapaita, kaukolämpöä tuotetaan myös fossiilisilla, uusiutuvilla polttoaineilla.
  Vihreästä ajattelusta unohtuu energiantuotannon pitkä tuotantoketjun pituus, päästöiksi havaitaan ainoastaan lopputuotteen päästöt, mutta ei niitä joita lopputuote; sähkö, kaasu, biopolttoaineiden tuotanto luo.
  Lisäksi puusta tuotetut bioaineet tuottavat logistiikassa raaka-aineiden kuljetuksessa biotehtaiden puhtausprosessiin kolon joka on poissa lopputuotteen “ympäristöystävällisyydestä”.
  Mikään prosessi kun ei ole hyötysuhteeltaan 100%.
  Metsien laatu on nykyisin jo kärsinyt, puun kasvu on nopeahkoa, mutta puun nopea hyödyntäminen nykyisillä puupelloilla ei ole metsänhoitoa, nopea käsittely avohakkuilla ja maaperän muokkaus on puun viljelyä, ei metsää eikä metsänhoitoa.
  Taustalla on koneellistumisen tarve, harvennushakkuu soveltuisi metsän kannalta paremmin, se säilyttäisi metsäalueen pieninä alueina koskemattomina, joka riittävän pitkän ajan kuluessa kestäisi taas uusien pienalueiden käsittelyä. Puiden ja maapohjan eliöstö ja vuorovaikutus säilyisi toimivana.
  Päätehakkuussa tilalle istutetaan taimi, joka ei tätä hyödynnä tai käytä vuorovaikutusta samalla tavalla.
  Toistaiseksi metsäntutkimus ei tätä liene laajasti tarkastellut.

  Nykyisin kiihtyvä koneellistunut hyötytavoittelu pelkän puumassan tuottamiseen on lyhytnäköistä ympäristö-ajattelua,se ei ole eikä puolusta puun käyttöä polttoaineena tai pelkkänä bioaineiden raaka-aineena.
  Ympäristön arvo oikeina metsinä ja puun käyttö korkeampi-asteisena tuotteina pitäisi nähdä tavoitteena.

  1900-luvun alussa alkanut metsien hyötykäyttö ei ole edelleenkään muuta kuin nopean, välittömän hyödyn tavoittelua.
  Miksi siis sitä käytetään mitättömän 0.05% CO2 tason alentamiseen, jolla ei ole maailmanlaajuisessa mitassa juurikaan merkitystä.
  Olisiko vihreällä liikkeellä syytä löytää jokin muu ongelma ? Kannatusta voisi olla myös perinteisen metsäympäristön säilyttäminen, kyseenalaisen päästökaupan sijaan.
  Tai puuperäisten biopolttoaineiden käyttö ?

 6. Jaakko paasonen

  Vihreät voiva painua hevon juttuun . Ovat saaneet aikaan enemmän haittaa kuin hyötyä tav.veronmaksajille.
  Muutenkin ovat ammattieliitti porukkaa joka elää aatteellaan leveästi..muiden kustannuksella.

Jätä kommentti