Lastuja on Metsäteollisuus ry:n blogi, jonka tarkoituksena on aktivoida keskustelua metsäteollisuuden merkityksestä Suomen taloudelle ja suomalaiselle hyvinvoinnille.

Twitter

Metsänhoidolla ja puun käytöllä hillitään ilmastonmuutosta. Kun hoidat metsiäsi käytössä olevien metsänhoitosuositusten mukaisesti, pienennät ilmastonmuutoksesta aiheutuvia metsiin kohdistuvia riskejä. https://t.co/Sx3wgGPC1u #100hyvääsyytä

Metsien lumituhoja ei voi nykymenetelmin estää, mutta niitä voidaan oppia ennustamaan. https://t.co/UDqawfkgxg kertoo, miten Tornator teki lumituhoennusteen ja miten se aikoo sitä hyödyntää. #lumituhot #tykkylumi #metsänhoito https://t.co/XXjFKDf16M

Metsien monimuotoisuutta turvaavan #METSO-ohjelman kautta suojeltiin viime vuonna yli 5 000 hehtaaria metsää. Työ jatkuu kohti v. 2025 tavoitetta! https://t.co/feUfayNVjY @mmm_fi