Lastuja on Metsäteollisuus ry:n blogi, jonka tarkoituksena on aktivoida keskustelua metsäteollisuuden merkityksestä Suomen taloudelle ja suomalaiselle hyvinvoinnille.

Twitter

Suomessa #metsät kasvavat paljon enemmän kuin niitä vuosittain käytetään. Maamme metsien hiilivarasto siis kasvaa koko ajan. Metsien kasvusta ja elinvoimaisuudesta on huolehdittava myös jatkossa.
🌲🌳🌲🌳🌲🌳🌲
#metsä #ilmasto #metsäteollisuus https://www.metsateollisuus.fi/tiedotteet/metsateollisuus-vahentaa-edelleen-paastojaan/

Skenaariot puhututtavat, mutta tekoja tarvitaan

Fossiilisten päästöjen vähentämista ja ilmastomyönteisiä tuotteita

Metsäkadon lopettamista ja metsitystä tilalle

Metsien terveyden ylläpitoa ja kasvun vauhdittamista

🌳🌲🌳🌲

#pitko #malusepo #metsäteollisuus

Suomen 2035-hiilineutraalisuustavoite on äärimmäisen kova. Metsäteollisuus vastaa tavoitteeseen vähentämällä jo nykyisin pieniä päästöjään sekä valmistelemalla alalle oman kunnianhimoisen ilmastotiekartan.
#ilmasto #metsä #metsäteollisuus

https://www.metsateollisuus.fi/tiedotteet/metsateollisuus-vahentaa-edelleen-paastojaan/