Lastuja on Metsäteollisuus ry:n blogi, jonka tarkoituksena on aktivoida keskustelua metsäteollisuuden merkityksestä Suomen taloudelle ja suomalaiselle hyvinvoinnille.

Ympäristö- ja vastuullisuusasioiden kärkeä

Metsäteollisuusyritykset sitoutuivat vuonna 2012 omaehtoisesti parantamaan toimintaansa ympäristö- ja vastuullisuusasioissa vuoteen 2020 mennessä. Ympäristölainsäädännön ei tule aiheuttaa tarpeetonta byrokratiaa ja lisäkustannuksia.

Suomi on edelläkävijä kestävässä metsien käytössä. Metsien kasvavassa talouskäytössä ei tingitä kestävyydestä. Se perustuu lainsäädäntöön, sertifiointiin ja hyvän metsänhoidon suosituksiin. Uusiutuvaan puuraaka-aineeseen perustuva biotalous parantaa myös kiertotalouden edellytyksiä.

Käytännön keinot

  • Ympäristövaatimukset pidettävä yrityksille kohtuullisina
  • Säädöksiä ja lupamenettelyjä sujuvoitettava
  • Uusiutuvien raaka-aineiden kestävää käyttöä korkeamman jalostusarvon tuotteisiin on edistettävä
  • EU-lainsäädännön täytäntöönpanossa vältettävä kansallisia lisävelvoitteita
  • METSO-ohjelman tulevaisuus ja jatko varmistettava

Mitä sinun pitää tietää metsäteollisuudesta

 

Menestyksen edellytykset

Menestyksen edellytykset
 

Puumarkkinoille vauhtia

Puumarkkinoille vauhtia
 

Väylät ja kuljetukset tehokkaiksi

Väylät ja kuljetukset tehokkaiksi
 

Ympäristö- ja vastuullisuusasioiden kärkeä

Ympäristö- ja vastuullisuusasioiden kärkeä
 

Energia- ja ilmastopolitiikasta ennakoitavaa

Energia- ja ilmastopolitiikasta ennakoitavaa
 

Työmarkkinoilta kilpailukykyä

Työmarkkinoilta kilpailukykyä
 

Koulutuksesta kasvua

Koulutuksesta kasvua
 

Innovaatioissa ja tutkimuksessa tulevaisuus

Innovaatioissa ja tutkimuksessa tulevaisuus