Lastuja on Metsäteollisuus ry:n blogi, jonka tarkoituksena on aktivoida keskustelua metsäteollisuuden merkityksestä Suomen taloudelle ja suomalaiselle hyvinvoinnille.

Menestyksen edellytykset

Metsäteollisuus luo suomalaista hyvinvointia puuhun perustuvilla biotalouden ratkaisuilla, investoimalla, työllistämällä ja maksamalla veroja. Menestyvän metsäteollisuuden edellytyksenä on kilpailukykyinen ja vakaa toimintaympäristö.

Metsäteollisuuden osuus Suomen vientituloista on yli 20%

Metsäteollisuuden osuus Suomen vientituloista

Metsäteollisuuteen on syntymässä uutta, biotalouden mahdollisuuksia hyödyntävää liiketoimintaa. Alan uudistuminen edellyttää kuitenkin, että sen pohjana oleva nykyinen teollisuus on kannattavaa.

Uudet puupohjaiset tuotteet luovat kasvua perinteisen metsäteollisuuden rinnalle. Vientitulot kasvavat, työllisyys paranee ja verotulot nousevat, kun pidämme huolta koko tuotantoketjusta.

Aktiivista ja vastavuoroista kauppapolitiikkaa

EU:n kauppapolitiikan tulee olla kansainvälisesti vastavuoroista ja tukea eurooppalaista teollisuutta. Kauppapolitiikalla mahdollistetaan metsäteollisuuden tuotteiden vienti ja tuonti. Venäjän on noudatettava WTO-sitoumuksia, jotta tuonti ja vienti sujuvat. Metsäteollisuus kannattaa USA-EU-vapaakauppasopimuksen syntymistä.

Mitä sinun pitää tietää metsäteollisuudesta

 

Menestyksen edellytykset

Menestyksen edellytykset
 

Puumarkkinoille vauhtia

Puumarkkinoille vauhtia
 

Väylät ja kuljetukset tehokkaiksi

Väylät ja kuljetukset tehokkaiksi
 

Ympäristö- ja vastuullisuusasioiden kärkeä

Ympäristö- ja vastuullisuusasioiden kärkeä
 

Energia- ja ilmastopolitiikasta ennakoitavaa

Energia- ja ilmastopolitiikasta ennakoitavaa
 

Työmarkkinoilta kilpailukykyä

Työmarkkinoilta kilpailukykyä
 

Koulutuksesta kasvua

Koulutuksesta kasvua
 

Innovaatioissa ja tutkimuksessa tulevaisuus

Innovaatioissa ja tutkimuksessa tulevaisuus