Lastuja on Metsäteollisuus ry:n blogi, jonka tarkoituksena on aktivoida keskustelua metsäteollisuuden merkityksestä Suomen taloudelle ja suomalaiselle hyvinvoinnille.

Yli puolella metsäteollisuuden henkilöstöstä on tekniikan alan koulutus

Yli puolella metsäteollisuuden henkilöstöstä on tekniikan alan koulutus

Metsäteollisuuden osuus teollisuuden henkilöstöstä maakunnittain

Metsäteollisuuden osuus teollisuuden henkilöstöstä maakunnittain

Metsäteollisuus on Suomen bioenergiaveturi

Metsäteollisuus on Suomen bioenergiaveturi

Suomen metsät kasvavat yli 100 milj. kuutiota vuodessa

Suomen metsät kasvavat yli 100 milj. kuutiota vuodessa

Suomen metsien puumäärä kasvaa koko ajan

Suomen metsien puumäärä kasvaa koko ajan

Valtaosa Suomen puustosta on mäntyä ja kuusta

Valtaosa Suomen puustosta on mäntyä ja kuusta

Suomen kokonaispinta-alasta 60 % on metsämaata

Suomen kokonaispinta-alasta 60 % on metsämaata

Suomen metsätilojen koot

Suomen metsätilojen koot

Suomessa suurimman osan metsistä omistavat yksityishenkilöt

Suomessa suurimman osan metsistä omistavat yksityishenkilöt